Dinnostutaan! -työkalupakki – työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja uudistumisen edistämiseen

Hankkeen vastuuhenkilö: SirpaSyvänen
Hankkeen toteutus: Kati Tikkamäki ja Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto (TSR), Tuotteistus

Dinnostutaan! -työkalupakki – työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja uudistumisen edistämiseen -hanke sai alkunsa monitieteisestä kolmevuotisesta (2012 – 2014) Dinno-tutkimusohjelmasta (Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä), jossa dialogista johtamista tarkasteltiin tuloksellisuuden, työelämän laadun ja innovatiivisuuden tekijänä. Lisätietoa ohjelmasta löytyy http://www.dinno.fi.

Hankkeessa tuotteistettiin Dinnon tutkimus- ja kehittämistuloksiin perustuva työyhteisöjä, esimiehiä, työnohjaajia ja muita asiantuntijoita hyödyttävä kehittämiskonsepti ja työkalupakki. Niiden avulla työpaikoilla on mahdollista paikantaa, edistää, syventää ja opetella dialogisuutta, yhteistoimintaa, tuloksellisuutta ja uudistumista. Välineitä ja menetelmiä on kehitetty hyödynnettäväksi työpaikkojen arkisiin kohtaamisen tiloihin, kuten palavereihin/kokouksiin, kehityskeskusteluihin ja kehittämistilaisuuksiin.

Työkalupakki koostuu seuraavista työkaluista:
1. Dialogikortit
2.Dialogikapula
3. Dialogia työelämän virrassa -lautapeli
4. Kysely, räätälöity ja moduloitu työyhteisöjen itsearviointikysely
5. Dialogisen yhteiskehittämiskeskustelun käsikirjoitus

Kehittämiskonseptia ja työkalupakkia voidaan käyttää ja soveltaa erilaisissa kehittämishankkeissa ja –tilaisuuksissa, kehityskeskusteluissa ja kokouksissa , työnohjauksessa (yksilö – ja ryhmä, johto), tutkimusaineistojen hankinnassa (alku- ja loppumittaukset), koulutuksissa/sparrauksissa/valmennuksi ssa.

Konseptin eri osia/moduuleita voidaan hyödyntää:
· harjoiteltaessa dialogitaitoja,
· toteutettaessa dialogisia kehityskeskusteluja,
· etsittäessä ratkaisuja arjen akuutteihin ongelmiin (mm. kyselyn eri temaattiset osat, joilla mitataan ko. asioiden tilaa organisaatiossa),
· työstettäessä yhteistä näkemystä arvoista, perustehtävästä ja pelisäännöistä,
· johdon ja työntekijöiden keskinäisten odotusten avaamisessa ja yhteisten merkitysten rakentamisessa sekä ristiriitojen hallinnassa.

Kehittämiskonseptin ja työkalupakin taustaviitekehys ja aineistot on kuvattu täydessä laajuudessaan kirjassa: Dialoginen johtaminen – Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen (2015) Syvänen, Tikkamäki, Loppela, Tappura, Kasvio & Toikko, Tampere University Press.

Materiaalit: TSR, Dinnostutaan! Työkalupakki