Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia

(2015-2020)

Aika on arkielämän keskeinen ulottuvuus. Perheillä on omat aikataulunsa ja myös työaika rytmittää arkea. Tietoteknologia on muuttanut perheen arjen aikaan ja paikkaan liittyviä käytäntöjä, mm. neuvottelua ajasta ja aikakoordinaatiota. Tietoteknologia, aika ja jälkiteollinen työ ovat arkielämän keskeisiä kysymyksiä, silti näitä aiheita yhdistävää tutkimusta ei toistaiseksi ole. Tässä tutkimuksessa käytetään monimenetelmällistä lähestymistapaa. (1) Tilastoaineistoina käytetään Työolotutkimuksia ja Ajankäyttötutkimuksia, sekä niihin liitettävät rekisteriaineistoja. (2) Haastatteluaineisto, jotka edustavat erilaisia perhekäytäntöjä. Tutkimus tuo uutta tietoa tietoteknologian vaikutuksesta perheen aikakäytäntöihin ja työajan eri ulottuvuuksien merkityksestä työssäkäyville perheille. Tutkimushankkeen päätuloksena muodostetaan perheiden elämää kuvaava uusi teoreettinen ja empiirinen typologia: perheen aikatalous.

Yhteystiedot: Mia Tammelin