Uusi kuntoutusalan julkaisu: kuntoutuspsykoterapiahakijat ja työmarkkinakiinnittyminen

Mielenterveyden häiriöiden hoitoon suositellaan usein psykoterapiaa. Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa, jos mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä. Tässä tutkimuksessa kuvaillaan kuntoutuspsykoterapiaan vuosina 2009−2012 ensi kertaa hakeneiden henkilöiden taustoja, hakemusten ratkaisuja ja hakijoiden myöhempää tilannetta Kelan ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoilla.

Peutere, Laura; Ravaska, Terhi; Virtanen, Pekka (2020) Kelan kuntoutuspsykoterapian hakijat ja työmarkkinakiinnittyminen : kuvailevaa analyysia hakijoiden työllisyydestä, työkyvystä ja opinnoista viiden vuoden seurannassa. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 108/2020

Lisätietoja: Laura Peutere (etunimi.sukunimi(at)tuni.fi)