Työelämän tutkimuspäivien 2018 konferenssijulkaisu on julkaistu!

Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä – konferenssijulkaisu

Julkaisu on avoimesti luettavissa täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1025-7 

Vuoden 2018 Työelämän tutkimuspäivien  teema oli Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Tällä teemavalinnalla haluttiin nostaa esille muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mikä on kestävästi tuottavaa? Entä mitkä ovat yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta kestävän ja inhimillisen työelämän tunnusmerkkejä? Ja edelleen, miten tuottavuutta ylläpidetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla? Kaikkiaan noin 200 työelämän tutkijaa ja asiantuntijaa kokoontui näiden kysymysten äärelle järjestyksessä 15. Työelämän tutkimuspäiville.

Työelämän tutkimuspäivillä kestävää ja inhimillistä tuottavuutta ja työelämää lähestyttiin laajasta näkökulmasta ja moniäänisesti. Tutkimuspäivillä kokoontui 23 työryhmää, jotka oli sijoitettu seitsemän teemaryhmän alle. Tämä konferenssijulkaisu on seitsemäs Työelämän tutkimuspäivien tiimoilta toimitettu artikkelikokoelma. Sisällöltään julkaisu on yhtä monipuolinen kuin tutkimuspäivätkin ja kuvastaa hyvin sitä, miten monesta eri näkökulmasta työelämän, työyhteiskunnan ja työn tuottavuutta voidaan tarkastella.

Työelämän tutkimuspäivät 2019 järjestetään taas marraskuussa (7.-8.11.) – tervetuloa!

 

Konferenssijulkaisun sisältö: 

Tammelin, Mia & Otonkorpi-Lehtoranta, Katri: Johdanto: Kestävästi tuottavaa ja inhimillistä työelämää
Osa I

Alasoini, Tuomo: Work in the Age of Intelligent Automation: Some Remarks on the Current Automation Debate

Howaldt, Jürgen: The role of social innovations in constructing sustainable productivity in organizations

Janhonen, Minna: Resilienssi auttaa organisaatioita selviämään kompleksisessa toimintaympäristössä

Osa II

Artkoski, Marjanna & Hyvärinen, Marja-Leena & Gerlander, Maija & Isotalus, Pekka: Lääkäreiden kielteiset emootiot ja ammatillisuus huonojen uutisten kertomisessa

Heljakka, Katriina & Borg, Kristiina: Leikillistyminen osana työkulttuurin muutosta: Leikilliset artefaktit heimokulttuurien toteemeina

Järvensivu, Anu & von Bonsdorff, Monika: Yrittäjän eläköityminen yrittäjien itsensä määrittelemänä

Kantola, Jenni: Työyhteisösovittelussa ratkotaan olemassa olevia konflikteja ja opitaan kohtaamaan uusia

Kerosuo, Hannele & Mäki, Tarja: Rakennusten tietomallintamisen käyttöönoton pitkä ja mutkikas polku: yhden rakennusliikkeen pitkittäistutkimus

Lappalainen, Pia : Työn imu tuottavuustekijänä

Loikala, Marika & Koponen, Milja & Säämänen, Arto: Työpaikan kemikaaliturvallisuuden toimintamalli

Maunula, Melina: Osaaminen biotalouskehityksen edellytyksenä

Mäkinen, Maarit & Sihvonen, Mika: Ikääntyvien työntekijöiden perustaidot kehittyvät parhaiten arjen tarpeisiin kytkemällä

Saikkonen, Loretta & Alanne, Eeva-Leena ”Mitä vanhemmaks mennään, sitä huonommaks yleensä menee” – Metallialan johtajien näkemykset eri-ikäisten työntekijöidensä digitaidoista

Slotte, Virpi: Työajan riittävyys laadukkaan palvelun tuottamiseen isännöintialalla

Tikkamäki, Kati: Oppimisvaikeudet työelämässä ja niiden dialoginen puheeksi ottaminen

Tuomivaara, Seppo & Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia: Osaamisen kehittäminen tietojärjestelmän käyttöönotossa

Värttö, Mikko & Streng, Joonas & Tiuraniemi, Pauliina: Social intranet facilitating information-sharing and collaboration in decentralized organization: can a social networking platform cross cultural and social divides?