Kehittämistyön sparraus Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa

(2015-2019)

 

http://www.kunteko.fi/