Maahanmuuttajien osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja menestys työmarkkinoilla

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: TEM

Päätavoitteena on selvittää maahanmuuttajien osallistumista kotouttamis- ja muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin sekä heidän myöhempää menestystään työmarkkinoilla.

Simo Aho ja Ari Mäkiaho

Rahoitus: TEM 2015-16