Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (Oppi-va)

Oppi-va: Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (02/2017-01/2019)

Konsortion päätoteuttaja; Työväen Sivistysliitto (TSL), osatoteuttajat; Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus sekä Erilaisten Oppijoiden Liitto (EOL), Kansan Sivistysliitto (KSL) ja Murikka-Opisto.
Koordinaattori (Tay): Kati Tikkamäki
Rahoittaja: ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeen www-sivut: http://www.oppi-va.fi

Työväen Sivistysliiton koordinoima Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hanke OPPI-VA (ESR 2017-01/2019) tarjoaa tukea työelämässä oleville aikuisille, joilla on perustaitoihin ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Se kuuluu ESR –hankkeiden toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja erityistavoitteeseen 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa työtä sekä edistää työpaikkojen tuottavuutta. Näiden tavoitteiden nähdään toteutuvan edistämällä oppimisvaikeuksien tunnistamista ja puheeksi ottamista, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia. Näillä toimilla nähdään parannettavan työpaikkojen työilmapiiriä ja vähennettävän sairaspoissaoloja.

Mukaan lähteneille eri alojen yrityksille (n=8) on tarjottu tietoa perustaitojen puutteesta ja oppimisvaikeuksista, työkaluja ja keinoja perustaitoihin ja oppimiseen liittyvien vaikeuksien tunnistamiseksi sekä työntekijöiden tukemiseksi. Keskeisiksi keinoiksi on tunnistettu muun muassa dialoginen puheeksi ottaminen, työtehtävien ja perehdytyksen räätälöiminen, työn sujuvoittaminen kiinnittämällä huomiota kognitiiviseen ergonomiaan sekä erilaisten apuvälineiden ja hyötysovellusten hyödyntäminen työn arjessa. Lopputuotteena hankkeessa rakennetaan kaikille avoin ja ilmainen erilaisia oppijoita työelämässä tukeva Työ sujuvaksi! -verkkomateriaalikokonaisuus.

Työ sujuvaksi! – verkkomateriaalin julkistustilaisuus 13.12.2018
Katso julkistustilaisuuden tallenne tästä.