Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset -vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä

SITI-projekti 2016-2018

Koordinaattorit: Harri Melin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

 

Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset
-vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä

Tutkimuksessa vertaillaan suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivia yksiköitä organisaatiositoutumisen ja työn imun kokemisen suhteen. Sekä sitoutuminen että työn imu ovat tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. Organisaatioon sitoutumista määrittävät työntekijän halu jatkaa organisaation palveluksessa ja ponnistella sen tavoitteiden hyväksi sekä organisaation toiminnan arvojen hyväksyminen.  Työn imun käsitteellä kuvataan positiivista asennetta, hyvää työvirettä ja työhön keskittymistä.

Tutkimuksessa vertaillaan organisaatiositoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä kahdessa maassa ja toisistaan poikkeavissa työkulttuureissa. Tarkastelemme tutkimuksessa erityisesti seuraavia, aiempien tutkimusten mukaan keskeisiä sitoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä: työssä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia palkitsemiskäytäntöjä, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja organisaation päätöksentekoon sekä kokemuksia johtamisesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Uutena aineistona projektissa kootaan kyselyaineisto suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivista yksiköistä. Organisaatiotason aineistojen lisäksi projektin käytössä on uusin suomalainen Työolotutkimus vuodelta 2013 ja siihen yhdistettävä, vuonna 2014 Venäjällä kerätty kyselyaineisto. Aineistoja analysoidaan sekä kuvailevilla että monimuuttujamenetelmillä.

Kaksivuotisen projektin rahoittaa Työsuojelurahasto.

 

Tutkimusryhmä:

Projektin johtaja, professori Harri Melin, harri.melin@uta.fi

tutkija, tutkijatohtori Tiina Saari, tiina.p.saari@uta.fi

 

Julkaisuja:

Saari, Tiina & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2018) Better leadership, higher work engagement? Comparative study on Finnish and Russian private sector employees. International Journal of Sociology and Social Policy 38 (11/12) Lue tiedote tästä (linkitetty artikkeliin)

Saari, Tiina & Sippola, Markku & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2018) Comparing Finnish and Russian work life. Mir Rossii  27 (2), 90 -108. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/220231326

Saari, Tiina & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2017) The job demands and resources as antecedents for work engagement – Comparative research on Finland and Russia. Baltic Journal of Management 12 (2), 240-254. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201704131443

Saari, Tiina & Sippola, Markku & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2017) Vertailussa suomalainen ja venäläinen työelämä. Idäntutkimus 24 (1), 20-33.

Tuija Petrell (2018) Sosiaalisen tuen yhteys työpaikan vaihtoalttiuteen Suomessa ja Venäjällä. Sosiaalipsykologian pro Gradu. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804301598

Katso hankkeen posteri tästä (klikkaa kuvaa avataksesi kuvan suuremmaksi):