Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu (2018–2020)

Hankkeessa analysoidaan nuorten aikuisten (1980-1990-luvulla syntyneiden) ammatillisen sosiaalisen median käytön yhteyttä työn imuun. Tutkimuksessa kerätään fokusryhmähaastatteluaineisto sekä kyselyaineisto viiden asiantuntijaorganisaation edustajilta. Hanke kerää myös kansallisen vertailuaineiston työssäkäyvistä nuorista aikuisista.

Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva nuorten työntekijöiden ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen yhteydestä työn imuun. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa yrityksille siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää työhyvinvoinnin edistämiseen ja kuinka siihen liittyviä riskejä voidaan välttää. Lisäksi tutkimus tuo yhteiskunnallisesti uutta tietoa ammatillisesta sosiaalisen median käytöstä työelämäkontekstissa.

Hankkeen aikataulu: 1.8.2018–31.7.2020

Hankkeen johtaja: Professori Atte Oksanen

Hankkeen tutkijat: YTM Reetta Oksa, YTT Markus Kaakinen, dosentti, YTT Noora Ellonen

Rahoitus: Työsuojelurahasto