Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot

(2016–2018)

Hankkeessa tutkitaan uuden työn sukupuolistavia käytäntöjä sekä sopimisen tapoja. Samalla kun arvioidaan persoonallisuutta ja ruumiillisuutta edellyttäviä uuden työn tekemisen tapoja, keskitytään siihen, miten sukupuoli järjestää työn käytäntöjä, mikä työssä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan. Empiirisesti hanke keskittyy markkinointiviestintäalalla ja yksityisellä liikuntapalvelualalla toimiviin yrityksiin, niiden johtoon, työntekijöihin sekä asiakkaisiin. Aineistona käytetään pääasiassa haastatteluja, mutta myös erilaisia dokumentteja, havainnointeja ja asiakkaille suunnattuja kyselyjä, joita analysoidaan lähinnä laadullisen tutkimuksen menetelmin. Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia käytäntöjä ja uuden työn piirteitä suomalaisessa työelämässä on vireillä, sekä millaisten epävirallisten ja virallisten sopimusten varaan työn tekemisen ja teettämisen käytännöt perustuvat.

Hankkeen vastuuhenkilö: YTT Tuija Koivunen

Tutkijat:  Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Asiantuntijat: Tutkimusjohtaja Tuula Heiskanen ja professori Päivi Korvajärvi

Rahoittaja: Työsuojelurahasto