TEHOKO – TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN HOIVA JA KOSKETUS

TEHOKO – TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN HOIVA JA KOSKETUS (2018-2019)

Suomalaisilta hoitoammattilais­ilta ROSE-hankkeessa kerätty kyselyaineisto osoittaa, että uusien teknologioiden odotetaan uudistavan myös hoivatyötä. Hoivahenkilöstö näkee robotit kuitenkin mieluummin hoivatyön työkaluina kuin itsenäisinä toimijoina, jotka suoraan palvelisivat potilaita tai asiakkaita. Puettava teknologia tarjoaa ratkaisun yhdistää mielekkäällä tavalla konevoimat ihmisen älyyn ja empaattisuuteen. TEHOKO-hankkeessa tarkastelemme eksoskeletonien soveltuvuutta osana hoivatyötä. Tutkimuksemme tuottaa tietoa teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta alalla, jonka arvoja ja onnistunutta lopputulosta määritellään myönteisen hoivasuhteen ja vuorovaikutuksen kautta. Vuoden 2019 alussa toteutettu voimaliivikokeilu eli tutkimuksen pilottivaihe tuotti tietoa, jota käytämme laajemman monimenetelmäisen tutkimuksemme tutkimuskysymysten ja tutkimusasetelman suunnittelussa.

Tutkimusryhmän johtaja: Arto Laitinen (TUNI)

Vastaava tutkija: Tuuli Turja (TUNI)

Tutkijat: Julia Katila (TUNI), Päivi Heikkilä (VTT), Marketta Niemelä (VTT)

Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia ja Motiva Oy

Lue projektista: https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/725/