Työn menetys työuran loppuvaiheessa (2017-2018)

Irtisanottujen työurat on Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Työsuojelurahaston ja KELA:n tutkimusosaston yhteisesti rahoittama ja Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttama tutkimusprojekti. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yritysten työvoiman vähennysten seurauksia yksilöiden työurien muotoutumi-seen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa käytetään kansallisesti edustavaa Tilastokeskuksen yhdistettyä työnantaja-työntekijä-aineistoa (FLEED).

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

• Miten työvoimaa vähentäneiden yritysten työvoima kiinnittyy työmarkkinoille?  Onko toimipaikkojen sulkemisen tai työvoiman vähentämisen seurauksena työpaikkansa menettäneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittymisessä eroja? Miten työvoimaa vähentäneisiin yrityksiin jääneiden työntekijöiden työurat kehittyvät?
• Miten työpaikkansa menettäneiden ja yrityksissä jatkaneiden työurat eriytyvät pitkällä aikavälillä?
• Mitkä yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, kuten talouden vaihe, ennustavat työntekijöiden työurien epävakaistumista ja ennenaikaista katkeamista?
On kuitenkin oletettavaa, että nämä kysymykset muotoutuvat tutkimustyön kuluessa.

Tutkimus käynnistyi  1.9.2012 ja päättyy 31.1.2016. Tutkimusta hallinnoi Tampereen yliopisto ja tutkimuksen vastuullisena johtaja toimii prof. Pertti Koistinen (pertti.koistinen(at)uta.fi).

Tutkimusryhmä:

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sekä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa kanssa. Tämän lisäksi olemme sopineet yhteistyöstä KELA:n tutkimusosaston, Eläketurvakeskuksen tutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopiston Terveystieteiden kanssa.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Pertti Koistinen Tampereen yliopistosta ja tutkijoina yliopistotutkijat YTT Arja Jolkkonen ja YTT Arja Kurvinen Itä-Suomen Yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksesta sekä FM Liudmila Lipiäinen Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksiköstä. Pertti Koistinen osoittaa projektiin osan professorin työpanoksestaan.

Yhteistyö:
Tutkimusprojekti on sopinut yhteistyöstä KELA:n tutkimusosaston sekä ETK:n tutkimusosaston kanssa. Projektin ohjausryhmään kuuluivat Olli Kangas (KELA tutkimusosasto), Susan Kuivalainen (ETKn tutkimusosasto), Minna Ylikännö (KELA tutkimusosasto/UTU sosiaalipolitiikka), Mikael Saarinen (TSR)

Yliopistonlehtori Tapio Nummi ja yliopettaja Pekka Virtanen Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä osallistuvat yhteisartikkeleiden kirjoittamiseen ja hyödyntävät projektin aineistoja omissa tutkimuksissaan.

Edellä mainitun lisäksi projekti pyrkii yhteistyöhön sellaisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa, joilla on kokemusta ja näyttöä rekisteripohjaisten pitkittäisaineistojen käytössä.

Julkaisuja:

Jolkkonen, Arja, Kurvinen, Arja, Lipiäinen, Liudmila, Nummi, Tapio & Virtanen Pekka (2014) Kohtalokkaat olosuhtee ja yksilölliset tekijät – Toimipaikan lakkauttamisen vaikutukset työpaikan menettäneiden myöhempiin työuriin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2014.

Jolkkonen, Arja, Kurvinen, Arja, Lipiäinen, Liudmila, Nummi, Tapio & Virtanen Pekka (2016) Työura katkolla – Henkilöstövähennyksissä työpaikkansa menettäneiden ja toimipaikkoihin jääneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittyminen. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers : 92/2016,

Jolkkonen, Arja, Kurvinen, Arja, Lipiäinen, Liudmila, Nummi, Tapio & Virtanen Pekka (2016) Yritysten henkilöstövähennysten vaikutukset työpaikkansa menettäneiden ja yritykseen jääneiden työntekijöiden työuriin. Eläketurvakeskuksen julkaisuja (tulossa)

Jolkkonen A. Koistinen P. Kurvinen A. Lipiäinen L. Nummi T. & Virtanen P. (2016) Labour market attachment following major workforce downsizings: A comparison of displaced and retained workers (forthcoming)

Kurvinen A. Jolkkonen A Koistinen P Lipiäinen L Nummi T & Virtanen P. (2016) Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa – yli 45 -vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. Eläketurvakeskus tutkimuksia 2:2016.

Virtanen P Jolkkonen A Koistinen P Kurvinen A Lipiäinen L & Nummi T (2016) Labour market attachment following exit from work place prior to and during major downsizings (forthgoming)