Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA)

(2014-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

 

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida hallituskaudella 2011–2015 toteutetun työvoimapolitiikan ja sen uudistusten vaikuttavuutta laaja-alaisesti työllistymisen, työvoiman saatavuuden ja yrittäjyyden näkökulmista. Tutkimuksessa arvioidaan sekä jo toteutuneen työvoimapolitiikan ja sen uudistuksen vaikuttavuutta että tuotetaan ehdotuksia tulevaisuuteen suuntaaviksi johtopäätöksiksi.

Hankkeen toteuttaa Kuntoutussäätiön johtama konsortio, jossa on mukana Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, Arnkil Dialogues ja Spangar Negotiations.

Työelämän tutkimuskeskuksen tutkijoiden (Simo Aho, Ari Mäkiaho) vastuulla on rekisteriaineistojen tilastolliseen analyysiin perustuvat osuudet, jotka tarkastelevat työttömyyden kestossa ja päättymisen tavassa sekä pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden laajuudessa ja dynamiikassa tapahtuneita muutoksia.

Rahoitus: Valtioneuvoston kanslia 2014-16