Yhdistelmäopetuksen käsikirjasta vinkkejä tutkinto-opetuksen työelämäyhteistyöhön

Yhdistelmäopintojaksot ovat Tampereen yliopiston opetusohjelmaan sisältyviä opintojaksoja, joilla tutkinto-opiskelijat ja työelämässä olevat ammattilaiset opiskelevat yhdessä. Se on samanaikaisesti sekä tutkinto-opetusta että täydennyskoulutusta. Opetuksen sisältö, osaamistavoitteet ja suoritusvaatimukset ovat kaikille yhteiset.

Tätä välittömään työelämävuorovaikutukseen perustuvaa opetuksen muotoa olemme soveltaneet informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan (ITC) kuuluvassa viestintätieteiden yksikössä vuodesta 2006 lähtien. Viimeaikaisia esimerkkejä yhdistelmäopetuksesta ovat tiedeviestinnän opintokokonaisuus ja TaRCin mestariviikot, joiden toteuttamista tukee C.V Åkerlundin mediasäätiö.

Yhdistelmäopetuksen käsikirjassa (linkki päivitetty 23.9.2020) kerromme nyt esimerkkien valossa, mikä meitä on motivoinut yliopisto-opetuksen järjestämiseen tällä tavoin, millaisten yliopistopedagogisten kysymysten eteen se on meitä johdattanut ja mitä olemme siitä yritystemme, erehdystemme ja onnistumistemme kautta oppineet.

Käsikirja on kutsu yliopisto-opetuksen kehittämistä koskevaan keskusteluun kaikille yliopisto-opetuksesta, tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneille, mukaan lukien akateemista asiantuntijuutta edellyttävä työelämäkenttä. Käsikirja on laadittu osana viisivuotista Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen kehittämishanketta.

Lisätietoja:
Professori Heikki Luostarinen, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, heikki.luostarinen at tuni.fi
Projektipäällikkö Satu Seppä, Tutkimuskeskus COMET, satu.seppa at tuni.fi
Jatkuva oppiminen osaksi opetussuunnitelmatyötä -hanke JOTOS