Journalistinen yleisötyö digiympäristössä (JYDY, 15 op) 2022

Picture of 2 people connecting via computers

Vuoden 2022 JYDY tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan journalistisesta yleisötyöstä digiaikana.

Sana ”yleisötyö” voi kuulostaa journalistista oudolta. Mitä sillä tarkoitetaan?

JYDY-kurssilla käytämme sanaa kuvaamaan kaikkea yleisön kanssa tehtävää työtä. Siihen kuuluu siis julkaisujen kehittämistä yleisöistä saatavan analytiikkatiedon pohjalta, kasvokkaistapaamisia yleisöjen kanssa, juttujen tekemistä yhdessä yleisöjen kanssa, yleisöpalautteen vastaanottoa, keskusteluun osallistumista somessa ja niin edelleen.

Kurssilla perehdymme yhdessä yleisötyön eri muotoihin ja toteutuksiin. Pohdimme niiden vahvuuksia sekä heikkouksia. Näin laajennamme ja syvennämme omaa asiantuntemustamme aiheesta.

Yleisötyö – luulin kyllä tietäväni siitä jonkin verran, mutta käsitys on kurssilla laajentunut noin 257 prosenttia.
Pia Santonen, Yle Västnyland, v. 2021 kurssin osallistuja

Samalla tarjoamme osallistujille työkaluja hahmotella itselleen sopivaa yleisötyön määritelmää ja tekemisen tapaa digiaikana, jolloin eri vaihtoehdot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia mutta myös riskejä.

Tarkastelukulmamme kurssilla on humanistis-yhteiskuntatieteellinen ja tutkimukseen perustuva. Emme siis edes yritä antaa vinkkejä vaikkapa tämän hetken parhaista analytiikkatyökaluista. Sen sijaan pohdimme asioita yleisemmin ja ajattomammalta kannalta – tavoitteemme on siis tarjota mahdollisuuksia oman ajattelun kehittämiseen. Tässä olennaisessa roolissa ovat osallistujien toisilleen jakamat kokemukset.

Parasta kurssissa ovat osallistujat erikokoisista medioista ympäri Suomen! Taatusti uusia näkökulmia yleisötyön tekemiseen.
Noora Kettunen, freelancer, v. 2021 kurssin osallistuja

Parinkymmenen Yle-vuoden jälkeen on silmiä avaavaa oppia ja kuulla muiden kokemuksia. Lisäksi on ollut hyvä huomata, että se mitä me nyt kutsutaan yleisötyöksi, sitä tehdään jo, ja monin paikoin hyvin, mutta nyt siihen on tullut analyyttinen katse.
Kati Lahtinen, Yle Puhe, v. 2021 kurssin osallistuja

Jydyssä ihmettelemme yhtä lailla pienen paikallistoimituksen arkista sometuskailua kuin yleisötutkimuksen teorioita. Käymme läpi journalistisen yleisötyön historiaa, mutta myös sitä mihin kaikkiin suuntiin analytiikka on kehittymässä.
Pia Santonen, Yle Västnyland, v. 2021 kurssin osallistuja

Vuoden 2022 kurssin ohjelma

Vuoden 2022 JYDY koostuu työelämässä oleville journalisteille kuudesta työpajapäivästä, joista neljä pidetään Tampereella lähitapaamisina ja kaksi verkossa etänä, sekä itsenäisestä työskentelystä. Kurssilla mukana olevat journalistiikan opiskelijat osallistuvat kolmeen ensimmäiseen työpajaan ja tekevät niihin liittyvät tehtävät.

Työpajapäivissä asiantuntijoina on yleisötyön tutkijoita ja alalla ansioituneita journalisteja. Kunkin työpajan vetäjät tarkentuvat myöhemmin. Voit halutessasi perehtyä kurssin ohjelmaan täällä. Työpajapäivät pidetään loppuviikosta (to–pe).

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kolme osaa. Henkilökohtaisessa yleisötyön kehittämistehtävässä osallistuja perehtyy johonkin itseään (ja mahdollisesti myös työnantajaansa) kiinnostavaan yleisötyön teemaan tarkemmin. Hän laatii aiheesta pienen projektin ja raportoi sen tulokset kurssin aikana. Raportit pyritään julkaisemaan Media & viestintä -lehdessä osastolla Kokeilut ja kehittäminen (ks. lisää täältä).

Kehittämistehtävän lisäksi osallistujat lukevat ennen jokaista työpajaa sen aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta sekä tekevät työpajaa pohjustavia ennakkotehtäviä. Työpajojen jälkeen omaa oppimista puntaroidaan oppimispäiväkirjaa tekemällä.

Töitä on kurssilla toki tehtävä, mutta opiskelufiilis on mahtava myös etänä. Ravintolisää vanhan journalistin aivoille.
Pia Santonen, Yle Västnyland, v. 2021 kurssin osallistuja

Lisätietoja

Kaikissa kurssiin liittyvissä tiedusteluissasi voit ottaa yhteyttä projektitutkija Jari Väliverroseen, sähköposti jari.valiverronen@tuni.fi ja puhelin +358 50 407 9145.