Tiedeviestinnän opintokokonaisuuden aloitti noin 60 opiskelijaa

Tiedeviestinnän opintokokonaisuuden (5–20 op) ensimmäisen opintojakson Johdatus tiedeviestintään (5 op) on aloittanut noin 60 osallistujaa. Heistä osa on Tampereen yliopiston maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoita, osa väitöskirjatutkijoita ja osa erilaisissa viestinnän tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Johdatus tiedeviestintään -opintojakson lähiopetus alkoi 21. syyskuuta 2018 teemalla “Mistä puhumme, kun puhumme tieteestä ja tiedeviestinnästä”.

Opintokokonaisuuden toinen opintojakso Tiedeviestinnän käytänteet (5 op) alkaa tammikuussa 2019 ja kolmas, Tiedeviestinnän projekti (5/10 op), maaliskuussa 2019.

Opintokokonaisuus toteutetaan akateemisina moduuleina eli Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan opetusohjelmaan kuuluvina opintojaksoina, joilla on myös maksullisia täydennyskoulutuspaikkoja muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Opintokokonaisuuden teuttamista tukee Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö vuosina 2018–2020.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta: taydennyskoulutus.uta.fi/2018/04/tiedeviestinta2018/