Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa -hanke käynnistyy

Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt apurahan Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES) -tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnevaikutuksia empiirisesti sekä affektien suhdetta journalistiseen etiikkaan. Hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnesisältöjä, tehdään VR-journalismia koskeva yleisötutkimus sekä toimittajien asenteita VR-journalismia kohtaan kartoittava haastattelututkimus.
Tutkimusta johtaa yliopistonlehtori Ari Heinonen Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat lisäksi tutkijat Esa Sirkkunen (Comet), Heli Väätäjä (Tauchi) ja Turo Uskali (Jyväskylän yliopisto).

Lisätiedot 26.9.2018 myönnetyistä apurahoista Helsingin Sanomain Säätiön sivuilla.