Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys

Tutkimus selvittää, miksi journalismi ei tasa-arvoistu, vaikka virallinen koulutuspolitiikka korostaa tasa-arvopyrkimyksiä. Samalla naiset valtaavat alaa ja muodostavat enemmistön toimituksissa. Sukupuolen vaikutusta journalismiin tutkitaan analysoimalla sekä mies- että naispuolisten toimittajien juttuja, haastattelemalla toimittajia heidän työrutiineistaan, purkamalla kirjoituskäytäntöjä sekä pohtimalla juttuformaattien vaikutusta sisältöihin. Lisäksi eritellään konkreettisesti niitä mahdollisesti asenteellisia solmukohtia, jotka estävät naisia etenemästä erityisesti valtalehdistön päätoimittajiksi.

Kesto: 1.1.2008-31.1.2010
Vastuuhenkilö: Iiris Ruoho, ( 03) 3551 6245, iiris.ruoho@uta.fi
Tutkija: Sinikka Torkkola, (03) 3551 8072, sinikka.torkkola@uta.fi
Tutkija: Tarja Savolainen, tarja.savolainen@uta.fi
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Projektin tiivistelmä, ladattava pdf-tiedosto

Palkinnot

Naistoimittajat ry valitisi 2010 Kellokkaiksi dosentti Iiris Ruohon ja erityistutkija Sinikka Torkkolan Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta. Valinnan perusteena on heidän uusin kirjansa Journalismin sukupuoli. Naistoimittajat ry:n tiedote.

Julkaisut

Torkkola, Sinikka & Ruoho Iiris (2010) Looking for gender equality in journalism. Teoksessa: Tonny Krijnen, Claudia Alvares & Sofie Van Bauwel (toim.) Gender in transformations – theory and practice on gender and media. Bristol: Intellect & ECREA.

Iiris Ruoho: Empivätkö naiset johtavia asemia. Suomen lehdistö 10/2010.

Iiris Ruoho & Sinikka Torkkola. Journalismin sukupuoli.Vastapaino 2010.

Torkkola Sinikka ja Ruoho Iiris (2009) Tilauksessa naispäätoimittaja? Nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan. (Projektin väliraportti). Abstrakti ja verkkoversio.

Väliraportti on julkaistu myös englanniksi Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors’ views on the impact of gender on careers. Abstrakti ja verkkoversio.

Ruoho, Iiris (2009) Tarinallisuus valtaa uutisen. Journalisti 12.3.2009.

Ruoho, Iiris (2009) Naissukupolvet, mediat ja koulutuksen haasteet. Unifem.

Kansainväliset vierailut ja vierailuluennot

Sinikka Torkkola: Gendered Journalism, European Left – Summer University 16.7. 2011 Trevi, Italy

Iiris Ruoho: Gender of Journalism. Communication University of China at Beijing 1.12.2010.

Iiris Ruoho vierailu Communication University of China at Beijing, Media and Gender Institute 13.10.2010.

Esitelmät kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa

Sinikka Torkkola: Journalismin sukupuoli. Pirkanmaan ja Satakunnan journalistien koulutus. Maarianhamina 17.3.2012

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola: Gendering Journalism. ECREA Women’s Network Workshop 2011. 17.11.2011, Tampere.

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola: Journalismin sukupuoli. Journalistiliiton Aamulehden toimitusosaston koulutus 4.5.2011.

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola: Sukupuolella on väliä journalismissakin. Naistoimittaja ry:n vuosikokousesitelmä. 24.3.2011 Helsinki.

Sinikka Torkkola ja Iiris Ruoho: Mediaorganisaation sukupuolijärjestys. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010

Iiris Ruoho: Naiset toimituksissa: ainokaisita enemmistöksi. Naiset median tekijöinä. Minna Canthin seuran seminaari. Helsinki 20.10.2010

Sinikka Torkkola ja Iiris Ruoho (2009) Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors’ views on the impact of gender on careers. Leadership through the gender lens: Women and men in organizations. Helsinki 23.10.2009

Sinikka Torkkola ja Iiris Ruoho (2009) Female and male editorial chiefs’ experiences and views on gender influence on careers. Congress of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Mexico City, 21.–24.7.2009.

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola (2009) The formation of gendered journalism. The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research. Karlstad,
13. –15. 8.2009.

Sinikka Torkkola: Rakenteet, kulttuurit ja yksilölliset valinnat päällikkötoimittajien urapolkujen selittäjinä. Tilauksessa Naispäätoimittaja -välirapotin julkistamisseminaari. 9.2.2009 Helsinki.

TSinikka Torkkola ja Iiris Ruoho (2008) Editing gender: Contradictory Experiences in Journalism. The 2nd European Communication Conference of The European Communication Research and Education Association (ECREA). Barcelona. 25 – 28 November 2008.

Haastattelut

Journalismi on miehen määrittämää -jutussa. Kansan Uutisten viikkolehti 17.12.2010. Haastateltavinan Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola.

Urosten valta jatkuu journalismissa Helsingin Sanomissa Juttu Journalismin sukupuoli -kirjan julkistamistilaisuudesta Helsingissä 10.9.2010. Jutussa haastateltu Sinikka Torkkolaa, Helsingin Sanomat 11.9.2010.

Naistenilta Journalismista sukupuolesta. 5.9.2010. Radio Suomi, toimittajana Päivi Istala. Ohjelmassa keskustelemassa Iiris Ruoho, Tarja Savolainen ja Sinikka Torkkola.

Tulta munille. Anne Moilasen toimittamassa ohjelmassa vieraina Päivi Istala, Johanna Korhonn, Heidi Kurvinen.Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola ja YLE1 4.4.2009.