Tiedeviestinnän opintokokonaisuus 2020–2021 (5–20 op)

Opintokonaisuus toteutettiin lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuudesta saat valmiuksia tieteen julkisuutta ja tiedeviestintää koskevan tutkimustiedon soveltamiseen erilaisissa konteksteissa. Tarkastelemme tiedeviestinnän kysymyksiä erityisesti ihmistieteiden ja teknologian tutkimuksen kautta, mutta näkökulmat soveltuvat hyvin myös muille tieteenaloille.

Opintojaksoja on kolme. Voit suorittaa niitä haluamasi määrän. Tiedeviestinnän projekti -jaksolle voit osallistua suoritettuasi vähintään toisen edeltävistä opintojaksoista.

Opetus koostuu luennoista, alustuksista ja keskusteluista, täydentävästä lukemistosta sekä soveltavista tehtävistä.

Lähiopetus pidetään kokonaisina työpäivinä (klo 10.15–16.00) Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Lukuvuoden 2020–2021 opetus etäyhteyksin.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuasi tunnet tieteen julkisuuden rakenteet ja keskeisiä tieteen yleistajuistamisen käytänteitä. Ymmärrät tieteen, tiedeviestinnän ja tiedejournalismin merkityksen yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Osaat käsitellä tutkimustietoa yleistajuisesti eri kohderyhmien ja erilaisten kontekstien edellyttämällä tavalla. Osaat analysoida ja kehittää tiedeviestinnän käytäntöjä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Kenelle ja miten

Opetus on yhdistelmäopetusta eli yhteistä Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille sekä tiedeviestinnästä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille. Näille työelämäosallistujille kullakin opintojaksoilla on 20 maksullista kurssipaikkaa (ilmoittautumisohjeet alla). Tiedeviestinnän opinnot soveltuvat esimerkiksi tiedottajille, toimittajille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, mediassa, julkishallinnossa ja järjestöissä.

Tampereen yliopistossa työskentelevät, joilla on Tampereen yliopistossa suoritettu loppututkinto, voivat suorittaa opinnot alumniopiskelijoina avoimen yliopiston opintopistehinnalla. Opintokokonaisuudessa on 10 alumniopiskelijapaikkaa. Ohjeita alumniopiskelijaksi hakeutumisesta saat tiedekuntasi opintopalveluista. Alumniopiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille Sisu-järjestelmän kautta kyseisen opetusperiodin ilmoittautumisaikana.

Opintojaksot

1. Johdatus tiedeviestintään (5 op)

Ennakkotehtävät verkossa: 4.9.2020
Lähiopetuspäivät: 11.9., 9.10. ja 6.11.2020 klo 10.15–16.00
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät eri tieteenalojen erilaiset lähtökohdat, tiedontuotantotavat sekä tieteidenvälisyyteen liittyviä viestinnän pulmia, tunnet tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, avointa tiedettä, tiedejournalismia ja tutkijoiden julkista roolia koskevia ajankohtaisia keskusteluja. Olet saanut perusvalmiudet analysoida ja kehittää tieteen julkisuuden ja tiedeviestinnän käytäntöjä omien tarpeidesi mukaan.
Opintojakson hinta: 500 € (ALV 0%). Opintojaksolle ei oteta enää ilmoittautumisia.

2. Tiedeviestinnän käytänteet (5 op)

Huomio: Tämä opintojakso on siirtynyt keväältä 2021 syksyyn 2021
Ennakkotehtävät verkossa: 29.10.–4.11.2021
Lähiopetuspäivät: 5.11., 19.11. ja 3.12.2021 klo 10.15–16.00
Opintojakson suoritettuasi olet monipuolisesti perehtynyt tiedeviestinnän konteksteihin ja käytänteisiin, kartuttanut tietopohjaasi omien viestintätaitojesi kehittämiseksi ja saanut valmiuksia erilaisten tiedeviestinnän tehtävien hoitamiseen. Osaat soveltaa ja kehittää tieteestä viestimisen käytänteitä omien tarpeidesi mukaan.
Opintojakson hinta: 500 € (ALV 0%)
Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2021

3. Tiedeviestinnän projekti (5/10 op)

Lähiopetuspäivät: 26.3. (projektien käynnistys) ja 21.5.2020 (projektien esittely)
Opintojaksolla työstetään ohjatusti ja itsenäisesti omaa tiedeviestintähanketta tai osallistutaan yliopiston järjestämän projektiryhmän työskentelyyn. Projektin tavoitteet, muoto ja laajuus (5 op tai 10 op) määrittyvät omien tarpeidesi ja suunnitelmiesi pohjalta.
Projektijaksolle voit tulla suoritettuasi vähintään toisen edeltävistä opintojaksoista 1 ja 2. Lisätietoja tarvittaessa vastuuopettaja Johanna Vaattovaaralta (johanna.vaattovaara at tuni.fi). Ilmoittaudu viimeistään 28.2.2021
Opintojakson hinta: 300 € (ALV 0%). Opintojaksolle ei oteta enää ilmoittautumisia.

Opettajat

Opintokokonaisuuden vastaavat opettajat ovat yliopistonlehtori Sanna Kivimäki (Johdatus tiedeviestintään ja Tiedeviestinnän käytänteet) ja professori Johanna Vaattovaara (Tiedeviestinnän projekti) Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Vierailevina alustajina ovat mm. yhteiskuntatieteiden, tieteentutkimuksen, journalistiikan, informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen, kieli- ja käännöstieteiden ja puheviestinnän alojen asiantuntijat sekä tiedeviestinnän tehtävissä toimivat ammattilaiset.

Osallistumismaksut ja ilmoittautuminen

Työelämäosallistujille opinnot ovat maksullisia, ei tutkintoon johtavia opintoja. Tarkista hinta kunkin opintojakson kohdalta yllä.

Jos osallistumisesi maksaa työnantajasi, ota valmiiksi esiin tämän laskutusyhteystiedot ja Y-tunnus. Niitä pyydetään ilmoittautumislomakkeen kohdassa Laskutustiedot. Jos maksat osallistumisesi itse, lasku lähetetään antamaasi kotiosoitteeseen.

Tarkista ilmoittautumisen yhteydessä myös osallistumisen perumista koskevat ohjeet.

Ilmoittautumiseen liittyvät lisätiedot: projektipäällikkö Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131
Opintojen sisältöön liittyvät lisätiedot: yliopistonlehtori Sanna Kivimäki, sanna.k.kivimaki at tuni.fi, 050 428 0911

Toteutamme tiedeviestinnän opintokokonaisuuden lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021 C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella. Jo päättyneiden tivi-koulutusten tiedot täällä.

(Sivun tietoja päivitetty 31.8.2021)