Tiedeviestinnän opintokokonaisuus: Päättyneet koulutukset

Lukuvuonna 2018–2019: 21.9.2018–17.5.2019
Lukuvuonna 2019–2020: 13.9.2019–15.5.2020

1. Johdatus tiedeviestintään (5 op)
Lukuvuoden 2018–2019 lähiopetuspäivät: 21.9., 26.10. ja 16.11.2018
Lukuvuoden 2019–2020 lähiopetuspäivät: 3.9., 11.10. ja 15.11.2019

2. Tiedeviestinnän käytänteet (5 op)
Lukuvuoden 2018–2019 lähiopetuspäivät: 18.1., 15.2. ja 15.3.2019
Lukuvuoden 2019–2020 lähiopetuspäivät: 17.1., 14.2. ja 13.3.2020

3. Tiedeviestinnän projekti (5/10 op)
Lukuvuoden 2018–2019 lähiopetuspäivät: 20.3. ja 17.5.2019
Lukuvuoden 2019–2020 lähiopetuspäivät: 20.3. ja 15.5.2020

Kuunneltavissa: Sanna Kivimäen, Satu Sepän ja Johanna Vaattovaaran haastattelu Radio Moreenissa (28.11.2018) tiedeviestinnän opintokokonaisuudesta 2018–2019.

Takaisin opintokokonaisuuden pääsivulle.