Mediatutkimustunnit toisen asteen opiskelijoille keväällä 2023

Suurennuslasin alla näkyy sosiaalisen median palvelujen logoja (Instagram, Whatsapp, Facebook)
Kuva: Pixabay / geralt

Luento-, keskustelu- ja työpajasarja toisen asteen opiskelijoille avaa journalismin, viestinnän ja median tutkimuksen näkökulmia ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osallistuminen on ilmaista, mutta ennakkoilmoittautuminen tarvitaan. Ilmoittautumisohjeet sivun lopussa. Mediatutkimustunteja ei taltioida.

Mistä puheenaiheet saavat alkunsa?

Tieteen päivien Nuorten päivä, perjantai 20. tammikuuta 2023 kello 13.00–14.00 (verkossa)

Medioituneessa arjessamme törmäämme jatkuvasti aiheisiin, joista ”kaikki puhuvat juuri nyt”. Ne eivät välttämättä aina tunnu edes kovin tärkeiltä asioilta, mutta silti ne saavat laajasti julkista huomiota ja herättävät tunteita. Mistä uutiset ja ilmiöt syntyvät? Mitä tarkkaan ottaen tapahtuu, kun ”media tarttuu” johonkin aiheeseen? Kuka mediataloissa tekee päätöksiä ja millä perusteilla? Miten yleisön reaktiot vaikuttavat?

Tässä Tieteen päivien osiossa median ja journalismin tutkijat Pauliina Penttilä ja Mikko Hautakangas valottavat sekä uutisten ja ajankohtaisaiheiden syntyprosesseja että tutkimuksen näkökulmia niihin. Pauliina on tutkinut toimitustyötä ja työskennellyt itsekin toimittajana mm. Suomen Kuvalehdessä, Mikko taas on tutkinut erityisesti yleisöjä ja toisinaan kärjekkääksi yltyvää nettikeskustelua.

Ennakkoilmoittautuminen Tieteen päivien verkkosivuilla, mistä löytyy myös itse striimi tapahtuman ajankohtana.

Vuorovaikutusosaamisen teemapäivä opettajille (Huom! Etäosallistuminen)

Perjantai 3. helmikuuta 2023 kello 9.00–12.00 (Zoom)

Tutkittua tietoa ja punnittuja puheenvuoroja kasvokkaisesta ja mediavälitteisestä vuorovaikutuksesta sekä niihin liittyvistä ongelmista ja ratkaisumahdollisuuksista. Keskustelun aiheina muun muassa kuunteleminen, ristiriitojen käsittely, sovittelun keinot, viestinnän etiikka sekä sananvapaus ja sen vastuullinen käyttö.

Alustajina ovat apulaisprofessori Leena Mikkola, yliopistonlehtori Sanna Ala-Kortesmaa, tutkija Mikko Hautakangas ja tutkija Reeta Pöyhtäri Tampereen yliopistosta.

Päivä on avoin kaikille toisen asteen opettajille.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.

Mediakritiikin iltapäivä: Media ja pelko

Mediataitoviikon tiistai 7. helmikuuta 2023 kello 17.00–18.30, kirjastotalo Metson Lehmus-sali, Tampere

Tänä vuonna Mediakritiikin iltapäivässä keskustellaan peloista ja medioiden roolista niiden muotoutumisessa. Kun kriisit seuraavat toisiaan, osa ihmisistä jumiutuu ”doomscrollaukseen” eli huolestuttavan asian jatkuvaan seuraamiseen netissä; toiset taas alkavat vältellä uutisia ja pitävät somepaastoja. Millä tavalla mediataloissa mietitään omaa roolia kriisien, pelkojen ja huolten muotoutumisessa? Mitä tutkimus osaa kertoa uutisvälttelystä ja toisaalta huoliselailuun koukuttumisesta? Entä millä tavalla median ja julkisen keskustelun merkitystä mietitään turvallisuusviranomaisten työssä?

Tervetuloa mukaan keskustelemaan mediasta, kriiseistä ja huolista! Panelisteina toimittaja Anu Leena Hankaniemi Yleisradiosta, toimitusten työtapoja tunteva toimittaja-tutkija Pauliina Penttilä, Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula sekä uutisten käyttöä tutkinut yliopistotutkija Esa Reunanen. Keskustelua ohjailevat audiovisuaalisen journalistiikan yliopisto-opettaja, Ylen ruutukasvonakin tuttu Milla Madetoja ja yliopisto-opettaja Mikko Hautakangas.

Mediakritiikin iltapäivä on osa Mediataitoviikkoa ja sen järjestävät Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Comet ja Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI ry.Tilaisuus on avoin eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. Toivomme kuitenkin ennakkotietoa, mikäli olette tulossa opiskelijaryhmän kanssa.

Media ja hämmennys

Maanantai 17. huhtikuuta kello 10.00–12.00 (Zoom)

Medialukutaito ja lähdekritiikki tunnistetaan nykyisin tärkeiksi kansalaistaidoiksi, kun monenlaisesta informaatio- ja somevaikuttamisesta ollaan huolissaan. Samalla vaikuttaa yleistyneen myös se, että ihmiset vähättelevät toistensa näkemyksiä vedoten juuri noiden taitojen puutteeseen. Onko medialukutaito siis itsessään kiistanalainen käsite? Kuinka erottaa hämmennys ja väärinymmärrykset tahallisista vaikuttamisyrityksistä? Millä keinoilla voisimme vahvistaa luottamusta yhteiseen ja moniääniseen julkiseen keskusteluun? Tutkimuskeskus Cometin tutkijat Elina Tolonen ja Mikko Hautakangas avaavat tutkimuksiinsa perustuvia näkökulmia aiheeseen yhteisen dialogimuotoisen esityksen kautta.

Aihe tukee esim. oppiaineita #äidinkieli #yhteiskuntaoppi #psykologia #filosofia #historia
Ilmoittautuminen viimeistään 30.3.

Media ja urheilu

Tiistai 25. huhtikuuta kello 13.00–15.00 (Zoom)

Nykyisin media ja urheilu ovat niin erottamattomasti liittoutuneet keskenään, että on perusteltua puhua mediaurheilusta. Tutkija ja opettaja Sami Kolamon kanssa erittelemme mediaurheilua useiden toisiinsa vaikuttavien osa-alueiden kautta. Näitä ovat niin urheilutapahtumat, urheilutilat, urheilijat kuin fanitkin. Tutustumme kriittisellä otteella erityisesti siihen, millä tavoin tunteiden esittäminen, välittäminen ja kokeminen vaikuttavat mediaurheilun suosioon. Esityksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja kertoa omista kokemuksistaan.

Tukee esimerkiksi oppiaineita #äidinkieli #liikunta #terveystieto #yhteiskuntaoppi #historia #psykologia #filosofia #maantiede
Ilmoittautuminen viimeistään 11.4.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittaa opiskelijaryhmäsi yhdelle tai useammalle syksyn Mediatutkimustunnille. Otamme teihin yhteyttä kunkin Mediatutkimustunnin ilmoittautumisajan päätyttyä, pyydämme vielä vahvistuksen ilmoittautumisellenne ja annamme sen jälkeen tarkemmat osallistumisohjeet. Sitä ennen voit jo tutustua opettajan ohjeisiin Mediatutkimustunnille osallistumiseksi.

Yhteyshenkilö: Yliopisto-opettaja Mikko Hautakangas, mikko.hautakangas at tuni.fi, 040 190 1363.

Mediatutkimustunnit tarjoaa C.V. Åkerlundin mediasäätiön rahoittama tiedekasvatus- ja medialukutaitohanke Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys (2019–2023).

Paluu Mediatutkimustuntien pääsivulle