Millaista on ryhtyä toimittajaksi 2020-luvulla?

Opiskelijoita harjoitustoimituksessa.
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Journalismin opiskelijoita yhdistää motivoitunut ja kiinnostunut asenne omaan ammattiin ja siinä kehittymiseen, kertoo juuri ilmestynyt tutkimusjulkaisu Lähtöjä median ammattipoluille.

Työelämään siirtymässä olevia journalismin opiskelijoita yhdistää motivoitunut ja kiinnostunut asenne omaan ammattiin ja siinä kehittymiseen sekä vahva journalismin ammatilliseen perinteeseen kiinnittyvä ammatti-identiteetti. Monet ovat kuitenkin jo työskennelleet paitsi journalistisissa tehtävissä myös muissa media- ja viestintäalan ammateissa.

Tiedot käyvät ilmi juuri ilmestyneestä kirjasta Lähtöjä median ammattipoluille. Journalismia opiskelevien käsityksiä media- ja viestintäalan ammateista sekä omasta tulevaisuudestaan alalla.

Kirja on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Toimittajien yksilöllistyvät polut. Laadullinen seurantatutkimus. Hankkeessa seurataan tutkimukseen osallistuvien elämän- ja urapolkuja useiden vuosien ajan. Tutkimuksessa on mukana 43 journalismin opiskelijaa Tampereen yliopistosta ja Turun ammattikorkeakoulusta. Nyt julkaistu kirja perustuu tutkimuksen ensimmäiseen haastattelukierrokseen. Haastattelut tehtiin koronapandemian keskellä, alkuvuonna 2021, kun opiskelijat olivat opintojensa loppuvaiheessa.

Siitä huolimatta, että monet haastatelluista olivat tehneet sekä journalistin että viestijän töitä, he pitivät näitä ammatteja kuitenkin lähtökohdiltaan varsin erilaisina: journalisti on vastuussa ennen muuta yleisölle, kun taas viestijä on vastuussa taustaorganisaatiolleen. Käytännöllisemmällä tasolla ammateissa havaittiin kuitenkin paljon yhteneväisyyksiä. Yhtenevyyttä oli löydettävissä ensinnäkin siinä, että erilaisissa media-ammateissa tavoitellaan samaa asiaa: yleisön huomiota. Konkreettista yhtenevyyttä tunnistettiin niissä taidoissa ja välineissä, joita mediatöissä tarvitaan. Esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla tehdään sekä viestijän että journalistin töitä.

Kirjassa käsitellään myös muita kysymyksiä, joita media-alalle aikovilla on mielessään, muun muassa alan kilpailullisuutta, pätkätöitä ja tulevaisuuden toiveita.

Kirja on vapaasti ladattavissa Tampereen yliopiston Trepo-julkaisuarkistosta.