Journalistisen yleisötyön kurssi jatkaa toiselle vuodelleen

Picture of 2 people connecting via computers

Vuoden 2021 pilottikurssista saatuja oppeja hyödynnetään uudessa toteutuksessa, johon tulee mukaan työssä olevien toimittajien lisäksi myös tutkinto-opiskelijoita.

Cometin vetämän kolmivuotisen projektin Journalistinen yleisötyö digiympäristössä ensimmäinen vuosi on saatu onnellisesti päätökseen.

Kalenterivuoden 2021 aikana 12 eritaustaista journalistia eri puolilta Suomea perehtyi yhdessä tutkijoiden ja vierailijapuhujien kanssa yleisötyön ajatukseen sekä sen käytännön toteutuksiin. Asioita pohdittiin viidessä temaattisessa työpajassa.

Koronan vuoksi työpajat jouduttiin järjestämään verkossa. Siitä huolimatta osallistujajoukko onnistui luomaan kurssille mainion keskustelevan ilmapiirin, jota kurssipalautteissakin kiiteltiin. Eri medioissa toimivien journalistien ajatustenvaihto sujui luontevasti, vaikka kasvokkaistapaamisia jäätiinkin kaipaamaan.

Työpajojen lisäksi osallistujat tekivät vuoden aikana oman kehittämistehtävänsä, jossa he perehtyivät johonkin itseään kiinnostavaan yleisötyön osa-alueeseen tarkemmin. Tästä työstä he laativat raportin, joka toimi kurssin lopputyönä.

Lisäporkkanana kurssilaisilla oli mahdollisuus tarjota työtään Media & viestintä -lehteen julkaistavaksi. Loppuvuodesta saatiinkin jo ilouutinen, kun Pia Santosen työ Kommenttikenttien kutsu: Millaisia kommentteja paikallistoimituksen artikkelit keräävät? julkaistiin lehden numerossa 4/2021. Ensi vuoden puolella julkaisuja on luvassa lisää.

Comet onnittelee Piaa ja toivoo, että tämänkaltaiset työt lisäävät ammattikentän ja tutkijoiden välistä yhteistyötä jatkossa entisestään!

Pilottikurssilaisten palautteiden perusteella kurssi on erittäin tarpeellinen, ja pienillä viilauksilla siitä saa toteutukseltaan vieläkin paremman.

Näitä vinkkejä olemme hyödyntäneet ensi viikolla alkavan uuden kurssin suunnitelussa. Vuoden 2022 JYDY-kurssilla edetään pilotin teemojen mukaisesti, mutta sisältöjä ja puhujia päivitetään hieman.

Kurssin toimintamallikin muuttuu. Mukana kurssilla on kymmenen työssä olevaa toimittajaa. Heidän lisäkseen ryhmään liittyy kevätlukukauden ajaksi neljä journalistiikan opintojen loppuvaiheen opiskelijaa, joille kurssi on osa tutkinto-opetusta.

Tällainen yhdistelmäopetus on Tampereella jo aiemmista projekteista tuttu toteutustapa, ja siitä on saatu tutkitustikin hyviä kokemuksia. Odotamme, että eritaustaisten ihmisten yhteistyö tuottaa taas kiinnostavia keskusteluita ja ajatustenvaihtoa sekä kaikille parempaa oppimista tärkeästä aiheesta!

Projektin toteuttamisen on mahdollistanut C. V. Åkerlundin säätiön myöntämä apuraha.