Miten medioitunut valta näyttäytyy Twitterissä? Tutkimuksen julkistus 3.6.2021

Kansanedustajien ja politiikan toimittajien verkostoitumista tarkastelevan jatkotutkimuksen julkaisutilaisuus Teamsissa torstaina 3.6.2021 klo 14 alkaen.

Julkaisutilaisuudessa tutkimusta esittelevät tutkijat Paavo Arvola (informaatiotutkimus), Jaana Kuusipalo (sukupuolen ja politiikan tutkimus) ja Iiris Ruoho (mediatutkimus). Kommentoijana valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

Nyt julkaistava tutkimus on jatkoa Cometin hankkeelle (aineisto joulukuulta 2013), joka pohti Twitterin roolia edustuksellista demokratiaa ja poliittista viestintää ohjaavana voimana.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen. Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua täällä (pdf-tiedosto päivitetty 2.6.2021).

Lisätietoa: Paavo Arvola (paavo.arvola  at tuni.fi)