Avoin tutkijatohtorin paikka projektissa: “A Dim Light of Dawn: Finnish Post-Cold War Experiences Between East and West, 1989–1995”

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtorin tehtävänä on tutkia Euroopan integraation ja suomalaisen yhteiskunnan muutoksen näkymistä kansalaisten kokemuksissa, identiteeteissä ja tulkinnoissa 1990-luvun alun tulevaisuuksista. Kylmän sodan jälkeistä aikaa leimasi keskustelu Euroopan unionin jäsenyydestä ja niin julkinen kuin yksityinen pohdinta muuttuvasta ”suomalaisuudesta” avautuvassa maailmassa. Suomen henkinen maantiede muuttui Baltian ja Venäjän puoleisen Karjalan avauduttua laajemmalle matkailulle. Poliittisen debatin ja mediakeskustelujen ohella muiden muassa ajan viihde ja muut kulttuurituotteet osallistuivat ajan kokemusten rakentamiseen.

Tarkempi kuvaus, hakuohjeet ja https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1997 https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1997