Leikitäänkö? on vuoden tiedekirja 2022

HEXin yliopistotutkija Antti Malisen ja Tuomo Tammisen Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa (Gaudeamus, 2022) on valittu Vuoden tiedekirjaksi 2022. Arvostetun tunnustuksen saaneessa tutkimuksessa lasten kaverisuhteita tarkastellaan ensimmäistä kertaa pitkällä aikavälillä, teoksen avatessa samalla laajemman näkökulman 1900-luvun lapsuuteen ja sen muutokseen.

Leikitäänkö? valittiin Vuoden tiedekirjaksi seitsemän finalistin joukosta. Yhteensä raati luki kaikkiaan 115 kirjaa.

Vuosittain jaettavan Vuoden tiedekirja -palkinnon jakoi Suomen tiedekustantajien liitto ja palkintoraatiin kuuluivat professori Teppo Hujala, dosentti Jukka Jouhki ja professori Terhi-Anna Wilska. Raadin sihteerinä toimi Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri Pauliina Raento.

Raadin palkintoperustelut olivat seuraavat:

Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa on mittava ja monipuoliseen lähdeaineistoon pohjautuva esitys lapsuuden ja suomalaisen yhteiskunnan sadan vuoden mittaisesta kehityskaaresta. Kirja tarjoaa samastumispintaa laajalle lukijakunnalle. Olemme kaikki olleet joskus leikkiviä lapsia kavereinemme, iloinemme ja suruinemme.

Erityisen tuoretta teoksessa on suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kuvaus lasten ja nuorten näkökulmasta. Viime vuosisadan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä on käsitelty monissa aiemmissa teoksissa, mutta lasten ja nuorten näkökulma on jäänyt vähemmälle. Kuitenkin kaupungistuminen, sodat ja pula-ajat, koulutuksen kehitys ja lopulta talouskasvu ja hyvinvointivaltio ovat voimakkaasti muokanneet lapsia ja lapsuutta.

Lapsena olemisen arkea, ongelmia ja iloja käsitellään teoksessa terävän analyyttisesti mutta samalla empaattisesti. Teoksessa käsitellään välillä ikäviäkin asioita, mutta lapsia ei kuitenkaan kuvata ongelmalähtöisesti. Teoksessa ei myöskään tukeuduta liialliseen draamaan. Perustellun optimistinen sävy on kantava rivien välistä näkyvä teema, eikä suotta. Lasten elämä parani ja monipuolistui 1900-luvun aikana huimasti. Tämä tuodaan kirjassa esille havainnollisesti.

Kirja on pitkä, mutta lukija viihtyy sen parissa. Kirjoittajat ovat esitelleet aineistonsa monipuolisesti ja rytmittäneet sen rakenteet taitavasti. Hienossa kuvituksessa on liikettä ja toimintaa. Tutkimusmetodia on kuvattu ilahduttavan avoimesti, ja lähteet on esitelty selkeästi. Lisätietoa kirjassa tarjotaan jopa QR-koodien muodossa. Varttuneemmille lukijoille teoksesta löytyy omasta lapsuudesta muistuttavia nostalgisia kuvauksia ja kuvitusta. Raadin mielestä kirjaa voi pitää kulttuuritekona.

HEXissä työskentelevä Antti Malinen on erikoistunut lapsuuden, lastensuojelun ja perhe-elämän historiaan ja hän ylläpitää lapsuuden historiaan ja  erikoistunutta verkkosivustoa, Instagram-tiliä ja Twitter-tiliä. Tuomo Tamminen on hämeenlinnalainen vapaa tiedetoimittaja ja tietokirjailija sekä Talous & Yhteiskunta -lehden tuottaja.

Leikitäänkö? on aiemmin ollut ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi.