Translocalis-tietokanta julkaistu

Kansalliskirjaston uusi tietokanta kokoaa yhteen 1800-luvun suomenkieliset paikallislukijakirjeet. Kulttuuriperintöaineisto syntyi Translocalis-tutkimus- ja kulttuurihankkeessa, jota toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopistossa toimiva Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX) ja Kansalliskirjasto. Sanomalehtien paikalliskirjeet olivat osa varhaisen kansalaisyhteiskunnan muotoutumista.

Translocalis on avoin digitaalinen tietokanta vuoteen 1885 mennessä suomenkielisissä lehdissä painetuista paikallislukijakirjeistä. Tietokanta on julkaistu osana Kansalliskirjaston digitaalisia kokoelmia.

Sana trans viittaa jonkin yli, läpi tai halki menevään ja localis puolestaan tilaan tai paikkaan liittyvään. Translocalis ilmaisee ylipaikallisuutta, jota paikalliskirjeet edustivat. Paikallisista kokemuksista tuli julkisuuden kautta ylipaikallisia ja yhteiskunnallisia. Sama päti toisinpäin: lehdistön kautta yhteiskunnalliset asiat tulivat osaksi paikallista kokemista.

— Suomenkielinen lehdistö kehittyi aluksi maanlaajuiseksi ja alkoi paikallistua vasta 1800-luvun loppupuoliskolla. Kun lehtien paikalliskirjeet laajensivat yhteisöissään asuneiden ihmisten tiedon piiriä, ne tekivät yhteiskunnallisesta paikallista ja paikallisesta yhteiskunnallista, kertoo hankkeen johtaja Heikki Kokko Tampereen yliopistosta.

Filosofian tohtori Heikki Kokko työskentelee tutkijatohtorina HEX-huippuyksikössä, ja hän on perehtynyt niin sanotun pitkän 1800-luvun yhteiskuntahistoriaan.

Lukijakirjeitä kirjoitettiin 1800-luvulla lehdistöön paikallisyhteisön nimissä. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kuuluisassa kohdassa Eero alkoi kirjoittaa sanomalehtiin paikallisyhteisönsä kuulumisia. Samalla hänelle avautui ”kotomaamme koko kuva – sen ystävälliset äidinkasvot”.

— Kiven aikalaiskuvaus toi varhain esiin paikalliskirjeilmiön, joka laajeni kokonaiseksi paikalliskirjekulttuuriksi. Ilmiön laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys on tullut ilmi vasta viimeaikaisen lehdistön digitalisointityön tuloksena, Kokko toteaa.

— Oikeastaan vasta nyt, kun ilmiö saadaan kokonaisuutena esiin, ymmärrämme mitä Kivi tarkoitti puhuessaan kotomaamme koko kuvasta.

Uusi Translocalis-tietokanta sisältää 72 000 kirjettä eri pitäjistä, kaupungeista, maan eri osista ja ulkomailta. Kirjeitä lähetettiin kaikista kansankerroksista. Verkkopalvelussa kirjeitä voi lajitella esimerkiksi lähetyspaikkakunnan tai kirjoittajan mukaan sekä tehdä tekstihakuja sisältöön.

Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä 1800-luvun unohdetusta kulttuuriperinnöstä 2020-luvun digitaalista kulttuuriperintöä. Tutkimuksellisesti Translocalis muodostaa uutta tulkintaa suomalaisen yhteiskunnan synnystä ottamalla tarkasteluun ihmisten kokemukset.

Kokko painottaa kansalaisyhteiskunnan syntyneen ensin tiedon kierrossa. Se merkitsi kokemusta jostakin yhteisestä, joka yhdisti laajan ja harvaanasutun maan lukuisia paikallisyhteisöjä. Vaihe edelsi 1800-luvun kansanliikkeiden rakentamaa kansalaisyhteiskuntaa, jota tavallisesti on pidetty kansalaisyhteiskunnan alkuna.

— Aineistona lukijakirjeet ovat varhaisin ja laajin suomenkielisten ihmisten omakätisesti kirjoittama tekstikorpus, joka on jäänyt aiemmin historiatietoisuuden katveeseen. Aineisto piirtää uuden kuvan suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta.

Historiallinen ymmärrys peilaa myös nykyistä digitaalisen kommunikaation aikaa. Kokon mukaan paikalliskirjekulttuuri teki suomenkielisestä lehdistöstä varhaisen vuorovaikutteisen median. Ilmiöllä on näin yhtymäkohtia tietoverkkojen ja sosiaalisen median murroskauteen, joka muuttaa maailmaa.

Translocalis-hankkeessa työskenteli yhteensä kahdeksan tutkimusavustajaa, joista suuri osa oli Tampereen yliopiston opiskelijoita. Heidän tehtävänään oli kerätä lukijakirjeet talteen Kansalliskirjaston digipalvelusta.

Kansalliskirjaston kulttuuriperintökokoelmana tietokanta palvelee niin tutkijoita kuin menneisyydestä kiinnostunutta suurta yleisöä.

Translocalis on Alfred Kordelinin säätiön rahoittama Suuri kulttuurihanke (2021–2023), jota toteutetaan yhteistyössä Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön ja Kansalliskirjaston kanssa. Hanke hakee parhaillaan jatkorahoitusta. Tarkoituksena on kerätä paikalliskirjeet kansalaisyhteiskunnan kultakaudelta 1886–1920.

Hanke esittelee myös Twitter-tilillään ja Facebook-sivuillaan päivälleen 150 vuotta sitten julkaistuja lukijakirjeitä.

Twitter: https://twitter.com/translocalis Facebook: https://www.facebook.com/Translocalis