Avoin Korona ja lapsiperheet -webinaari, 5.2.2021 klo 12.00-15.00  

Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA järjestää viimeaikaista tutkimustietoa esittelevän kaikille avoimen Korona ja lapsiperheet -webinaarin. Webinaari järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin Tampere Junior -kehitysohjelman, Korona-arki lapsiperheissä (KOLA) -hankkeen, COGIS-NL: Covid19 Gender (In)equality Survey Netherlands study -hankkeen, Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) -hankkeen ja Perheet ja korona-arki -hankkeen kanssa.

AIKA: 5.2. 2021 klo 12.00 – 15.00    

LINKKI: https://tuni.zoom.us/j/68304550461

OHJELMA   

12.00 – 12.05 Tervetuloa, Katja Repo (PERLA, Tampereen yliopisto)   

12.05 – 12.30 Korona ja tamperelaisten lapsiperheiden hyvinvointi, Leena Viitasaari (Tampereen kaupunki, Tampere Junior -kehitysohjelma)   

12.30 – 13.00 Lasten ja vanhempien väliset konfliktit, Anniina Kaittila (Turun yliopisto, KOLA-hanke)

13.00 – 13.30 Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön, Johanna Hietamäki (THL, KOVÄ-hanke) 

13.30 – 13.40 TAUKO    

13.40 – 14.00 Sosiaalinen aika, tila ja vuorovaikutus lapsiperheiden korona-arjessa, Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto, Perhe ja korona-arki -hanke) 

14.00 – 14.30 Suomalaisten ja hollantilaisten korkeasti koulutettujen äitien kokema työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen korona pandemian aikana, Milla Salin (Turun yliopisto, KOLA-hanke ja COGIS-NL: Covid19 Gender (In)equality Survey Netherlands studyyhteistyöhanke)

14.30 – 14.50 Perhe, aika ja korona, Katja Repo (Tampereen yliopisto, Perheet ja korona-arki hanke)    

14.50 – 15.00 Loppukeskustelu, Katja Repo (PERLA, Tampereen yliopisto)   


PUHUJIEN KUVAUKSET 

Anniina Kaittila työskentelee Turun yliopistossa KOVÄ-tutkimushankkeen (Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön) vastuullisena tutkijana ja on mukana KOLA-hankkeessa (Korona-arki lapsiperheessä). 

Johanna Hietamäki toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja vastaa turvakotipalveluiden tutkimuksesta. Hän vastaa Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) –tutkimushankkeesta. 

Katja Repo toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAssa. Hän on tutkija Perheet ja korona-arki ja Koti, korona ja konfliktit -hankkeissa. 

Leena Viitasaari (YTM, EMBA) työskentelee Tampereen kaupungin organisaatiossa suunnittelujohtajana. Tehtävänä on Tampere Junior -kehitysohjelman johtaminen (2020-2023). Kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentäminen, ottamalla käyttöön lapsiperhedata yhteisjohtamisen tueksi ja palveluiden kehittämiseksi. 

Milla Salin (VTT) toimii sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella sekä tutkimushankkeen Korona-arki lapsiperheissä (KOLA) vastuullisena johtajana. Salinin tutkimusintressit liittyvät äitien työssäkäyntiin sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. KOLA-hankkeessa Salin tutkii lapsiperheiden korona-arkea erityisesti työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen näkökulmasta. 

Riikka Korkiamäki on sosiaalityön apulaisprofessori Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Hän tutkii nuorten omia yhteisöjä, ikätoverisuhteita ja sosiaalisen tuen verkostoja ja on tällä hetkellä mukana kolmessa korona-ajan arkea lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta tarkastelevassa hankkeessa. 


HANKKEIDEN KUVAUKSET

Korona ja tamperelaisten lapsiperheiden hyvinvointi, Tampere Junior -kehitysohjelma

Tampere Junior on nelivuotinen kehitysohjelma vuosille 2020–2023. Kehitysohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla.  

Hyvinvointierojen kaventamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita on asetettu kaupungin eri ohjelmissa ja suunnitelmissa. Yhteisen päämäärän, lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamisen, saavuttamiseksi tarvitsemme hajallaan olevan tiedon yhteen sovittamista, ilmiöiden ja muutostarpeiden ymmärtämistä sekä positiivista yhteisjohtamista.  

Lasten ja vanhempien väliset konfliktit, Korona-arki lapsiperheissä (KOLA) -hanke

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa kerättiin keväällä 2020 tutkimustarkoituksiin kyselyaineisto lapsiperheiden haasteista ja erimielisyyksistä korona-arjessa. Kerätyn aineiston pohjalta tutkitaan korona-arkea suomalaisissa lapsiperheissä (KOLA-hanke). 

COGIS-NL: Covid19 Gender (In)equality Survey Netherlands study -yhteistyöhanke

The Covid19 Gender (In) equality Survey Netherlands (COGIS-NL) study began in April 2020 (wave 1) and examines differences in work, care and well-being between men and women in households with at least one child under 18 living at home and at least one working parent. Since June 2020, we also examine differences between men and women in families without children under the age of 18 living at home. 

Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) -hanke

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa vuosina 2020–2023 yhdessä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa tutkimuksen koronaepidemian vaikutuksista lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön. Tavoitteena on tutkia koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksia lähisuhdeväkivallan esiintymiseen, turvattomuuteen, palveluihin ohjaamiseen ja rajoituksiin palveluiden saatavuudessa. Tutkimus kohdistuu tilanteisiin, joissa lähisuhdeväkivaltaa kokeneet henkilöt ovat hakeneet apua lähisuhdeväkivaltaan Nollalinjasta, turvakodista tai väkivaltaa kokeneille tarkoitetuista avopalveluista.   

Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina 

Kevään 2020 koronakriisissä arjen keskeiset rakenteet, työelämä ja koulu, joutuivat asemoimaan itsensä uudelleen suhteessa perheeseen ja yksityiselämään. Perheet ja korona-arki- hankkeessa tutkitaan perheiden voimavaroja ja ongelmien ratkaisuja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Lisätietoja: Katja Repo

 

Kuva: Lasten liikennepuisto 1960–1969, Tampereen museot.

 

Lisätietoja

Katja Repo

  • yliopistonlehtori
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358503186199
  • katja.repo@tuni.fi
Lisätietoja