Variantti-kollokvio 2020: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina (CFP 30.9.2020 mennessä)

Variantti-verkoston kolmastoista vuosikollokvio järjestetään perjantaina 13.11.2020 Tampereen yliopiston monitieteisessä kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURALissa. Kollokvion tämänvuotinen teema on Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille. Kollokvion tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla. Mahdolliset koronarajoitukset otetaan tapahtuman järjestelyissä huomioon; yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

Kollokvion teemasta on tarkoitus toimittaa myös kokoomajulkaisu. Sitä koskevat suunnitelmat tarkentuvat syksyllä 2020.

 

TEKSTIKÄSITYKSET

Kollokviossa pureudutaan erilaisiin tekstikäsityksiin, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat ihmisen toimintaan kaikkialla: teattereista laboratorioihin, parlamenteista kirkkoihin ja oikeussaleista pörsseihin. Tekstikäsityksillä viittaamme niihin odotuksiin, oletuksiin tai tulkintamalleihin, jotka koskevat esimerkiksi tekstien rakennetta, sisältöä, muotoa, kontekstia tai tulkintaa tai näiden piirteiden tieteellisiä representaatioita. Näistä näkökulmista esimerkiksi tietosanakirja-artikkelit, twiitit, mainokset, sulkakynällä kirjoitetut käsikirjoitukset, romaania koskevat muistiinpanot, käännökset, xml-tekstit ja tekstikriittiset editiot pohjautuvat kaikki erilaisiin tekstikäsityksiin.

Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä siitä, miten erilaiset julkilausutut, hiljaisesti sovitut tai tiedostamattomat tekstikäsitykset

  • määrittävät tutkimustemme tietoisia ja tiedostamattomia lähtökohtia
  • ohjaavat menetelmiämme sekä jäsentävät tutkimusaineistojamme ja -tuloksiamme
  • vaikuttavat tutkimuskohteidemme tekstikäytäntöihin ja tapoihimme havainnoida niitä
  • säätelevät sitä, millaisia tekstejä itse tuotamme ja
  • muokkaavat ihmisten ja instituutioiden jokapäiväisiä toimintatapoja.

 

TARJOA ESITELMÄÄ KOLLOKVIOON

Kollokvio pyrkii kokoamaan teksteistä kiinnostuneita tutkijoita eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten piiristä. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi jotakin tekstien luonnetta ja muodostumista koskevaa teoriaa, kirjoitus- tai merkkijärjestelmiä tai jonkin tietyn tekstin yhden osa-alueen tutkimusta. Lisäksi ne voivat koskea kulttuurin ja työelämän eri alueiden tekstikäsityksiä ja -käytäntöjä. Esitelmässäsi voit pohtia esimerkiksi sitä, miten tekstin käsite ymmärretään tieteenalallasi, keiden tai minkä toimesta tekstit syntyvät tai miten tekstien rakennepiirteet ja käyttötarkoitukset vaikuttavat toisiinsa.

Mahdollisia aihepiirejä ovat muun muassa:

  • Eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten tekstikäsitykset (kieli- ja käännöstieteet, taiteidentutkimus, semiotiikka, informatiikka, tietojenkäsittelytiede, oikeustiede jne.)
  • Teoriat, metodit, aineistot ja käsitteet (teos versus teksti, intertekstuaalisuus, hyperteksti, teksti ja kognitio, intentionaalisuus, korpukset jne.)
  • Medioiden ja modaaliteettien suhteet (vokaalimusiikin säveltäminen, AV-tekstitys ja dubbaus, äänikirjatuotanto, sarjakuva, typografia, graafinen suunnittelu jne.)
  • Tekstit digitaalisissa ympäristöissä (printti- ja digilehtien rinnakkaisjulkaiseminen, asiakirjahallinto, puheentunnistus, koneavusteinen kääntäminen, saavutettavuus jne.)
  • Kielten ja merkkijärjestelmien erityispiirteet ja kielten väliset suhteet (viittomakielet, ohjelmointikielet, kääntäminen ja tulkkaus, nuottikirjoitus ja muut ei-kielelliset tekstit, erilaiset kirjoitus- ja aakkos- ja salausjärjestelmät jne.)

 

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 30.9.2020 mennessä Riku Haapaniemelle (riku.haapaniemi [at] tuni.fi).

 

Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä.

Variantti-verkoston puolesta

 

Riku Haapaniemi

Väitöskirjatutkija

Tampereen yliopisto

 

Laura Ivaska

Väitöskirjatutkija

Turun yliopisto

https://users.utu.fi/lmputk/

 

Sakari Katajamäki

Toimituspäällikkö

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Tutkimusosasto

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

www.edith.fi

www.finlit.fi

 

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto