Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön tutkimusyhteistyö - askelmerkkejä tutkimuskäytännöille

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimustoimintaan liittyviä toimintoja ja tukipalveluja esiteltiin 21.9.2023 järjestetyssä tutkimuswebinaarissa. Vaikka tilaisuuden teemana oli sosiaalihuollon tutkimus, vastaavat käytännöt soveltuvat myös terveydenhuollon tutkimushankkeisiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen TKIO-palvelujohtaja Katja Luojus totesi puheenvuorossaan hyvinvointialueen tarvitsevan tutkimusta kehittyäkseen ja palvellakseen asiakkaitaan paremmin.  Vahva yhteys hyvinvointialueeseen on myös korkeakoulujen etu tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueella. Hyvinvointialue on kehittänyt tutkimuspalveluihin liittyviä prosesseja ja palveluketjuja entistä selkeämmiksi ja saavutettavimmiksi.  Hyvinvointialueelle rakennetun tutkimuskoordinaattoriverkoston tarkoituksena on olla tutkijoiden ja kehittäjien apuna ja tukena.

Tilaisuudessa tutkimuskoordinaattorit Tiiu Airistola ja Elina Ellillä kertoivat tutkimusprosessista ja tutkimuslupakäytännöistä. Lisäksi tietoa saatiin opinnäytetöiden lupa-asioista, tietosuojasta sekä eettisestä ennakkoarvioinnista hyvinvointialueen asiantuntijoilta.

Tutkimuspalvelut palvelevat tutkijoita Pirkanmaan hyvinvointialueella ja Sisä-Suomen yhteistyöalueella tutkimustyön eri vaiheissa. Tutkijat saavat tutkimuspalvelun asiantuntijoilta apua hankkeiden suunnitteluun, tutkimusten läpivientiin, rahoitusten hakuun ja hallinnointiin sekä lainsäädäntöön ja lupiin liittyviin kysymyksiin. Verkkosivuilta löytyy muun muassa tutkimustoimintaan liittyviä lomakkeita ja ohjeita sekä myös lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toimintaohje.

Vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela kertoi, että prosessit on pyritty sujuvoittamaan selkeillä järjestelmillä ja asiantuntija-avulla, mutta esimerkiksi opinnäytetöiden tutkimuslupaprosessien aikataulua on vaikea arvioida. Tutkimussuunnitelmat ovat katsottava tapauskohtaisesti, esimerkiksi koskevatko ne useampaa sote-toimialaa ja käsitelläänkö niissä henkilötietoja. Sujuvan prosessin varmistamiseksi hakemusten on hyvä olla huolellisesti valmisteltuja ja sisältää tarvittavat liitteet. Hyvinvointialueen verkkosivuille on kerätty tietoa tutkijan polusta, hakuprosesseista ja niiden vaiheista.

Webinaarin päätöspuheenvuorossa Katja Luojus korosti, että hyvinvointialueen ja korkeakoulujen välisen tutkimuksellisen yhteistyön edistämiseksi ja sujuvoittamiseksi tulee vuoropuhelua korkeakoulujen kanssa jatkaa ja yhteistyötä kehittää edelleen. Myös hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyön puitesopimuksen mukaan tutkimus- ja aineistoyhteistyötä edistetään yhdenmukaistamalla käytäntöjä.

Tietoa hyvinvointialueen tutkimustoiminnan käytännöistä löydät:

21.9.2023 webinaarin tallenne: tulossa

21.9.2023 webinaarin ppt-esitysmateriaali: liite

Tietoa tutkimusyhteistyöstä ja tutkimuspalvelujen yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta:  https://www.pirha.fi/tutkimus

Lisätiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hanna Uotila, TKI-asiantuntija, Sosiaali- ja terveysala
hanna.uotila@tuni.fi, 050 5208 296

Tampereen yliopisto
Ulriika Leponiemi, Verkostojohtaja, Transform-tutkimusalusta, Johtamisen ja talouden tiedekunta
ulriika.leponiemi@tuni.fi, 040 1909 806

Pirkanmaan hyvinvointialue
Katja Luojus, palvelujohtaja, TKIO
katja.luojus@pirha.fi, 050 302 4215

Pirkanmaan hyvinvointialue
Elina Ellilä, tutkimuskoordinaattori, TKIO
elina.ellila@pirha.fi, 044 473 9798

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *