Kestävä työelämä ja työ teknologisessa muutoksessa

Kuva: Anne Parkatti, Nea Parkatti
Kestävä työelämä – yhteistyö- ja verkostoitumishanke

Työelämän tutkimuskeskus toteutti Kestävä työelämä ja työ teknologisessa muutoksessa- hankkeen loppuvuodesta 2019. Englanniksi kuvaamme kestävää työelämää käsitteillä “, painottaen eri tasojen ja toimijoiden välisiä yhteyttä ja sisältäen  työjärjestelmän kokonaisuudessaan. Kestävän työelämän teemaa lähestyimme erityisesti huomioiden teknologian kehittymisen ja digitalisaation sekä eri yhteiskunnalliset tasot: makro(politiikka), (työyhteisöt) ja mikro(yksilö). Hankkeessa olimme lisäksi kiinnostuneita työn, digitalisaation ja terveyden välisistä suhteista, sekä siitä millainen on teknologian ja ihmisen suhde tulevaisuuden työelämässä – onko se kestävällä pohjalla?

Hankkeessa tarkasteltiin mitä tarkoittaa kestävä työelämä teknologisessa muutoksessa? Mikä muuttuu työelämässä –  mistä näkökulmasta muutoksia tapahtuu? Miten muutosta hallitaan?

Hanke koosti esitelmän ”Sustainable Work Systems” 

Raportti on julkaistu!

Tammelin, Mia; Haapakorpi, Arja; Parkatti, Anne; Mauno, Saija; Ojala, Satu; Siirtola, Emmi (2020) SUSTAINABLE WORK SYSTEMS : Themes and Discussion Topics

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120041

Kutsuimme työelämän asiantuntijoita keskustelemaan teemasta “Kestävä työelämä ja työ teknologisessa muutoksessa – avaintekijät?” . Seminaari pidettiin 11.12.2019.

Yhteystiedot / tutkijat:

Mia Tammelin mia.tammelin@tuni.fi

Arja Haapakorpi arja.haapakorpi@tuni.fi

Satu Ojala satu.ojala@tuni.fi

Saija Mauno saija.mauno@tuni.fi

Anne Parkatti anne.parkatti@tuni.fi

 

Hankeaika: Marras-joulukuu 2019

Rahoitus: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto