Lue haastattelu tästä.

Ojala johtaa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta ”Pirstoutuvatko työurat”.