Uusi tutkimushanke: Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys

Uusi tutkimushanke: Duunarit –Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys

Kaksivuotinen Duunarit- hanke alkoi vuoden 2020 alussa ja sen rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen tutkimusaineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa. Hankkeen tutkijoina toimivat Tiina Saari, Tuija Koivunen, Pasi Pyöriä ja Harri Melin.

Hanke tuottaa uutta tietoa työelämän tutkimuksen katvealueeseen jääneestä suorittavasta työstä. Hankkeessa analysoidaan suorittavan työn psykologisia sopimuksia eli työntekijöiden käsityksiä omista velvollisuuksistaan työssä ja työnantajan vastavuoroisesti työntekijöilleen antamista lupauksista. Lisäksi hankkeessa tutkitaan suorittavan työn mielekkyyttä ja ammattiylpeyttä; mikä tekee työstä mielekästä ja millaisissa tilanteissa työntekijät kokevat työstään ylpeyttä.

Hankkeessa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Teollisuusliitossa tutkimus kohdistuu teknologiateollisuuteen, jossa tutkimuskohteina ovat kone- ja kulkuneuvoteollisuuden työntekijät sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen työntekijät. PAM:issa tutkimus kohdistuu kiinteistöpalvelualaan, jossa tutkimuskohteina ovat siivoojat ja kiinteistönhoitoalan työntekijät.

Hankkeen kysely toteutettiin tammikuun 2020 alussa. Kyselyyn saatiin yhteensä noin 1200 vastausta ja sen alustava tuloksia julkaistaan keväällä 2020.

Lisätietoja: tutkijatohtori Tiina Saari, tiina.saari@tuni.fi