Blogissa Tuuli Turja: Robotit kuvataan apulaisina

 

Tuuli Turja esittelee blogikirjoituksessaan tutkimusta otsikolla ”SANAVEKTORIANALYYSI: ROBOTTI + APULAINEN”.

Blogi kuvaa sitä, millaisina robotit esitellään sanomalehdissä. Blogikirjoitus on osa ROSE – tutkimushanketta. Turja toteaa:

 

Kun roboteista keskustellaan sanomalehdissä apulaisina, ovat aiheina erityisesti eri alat ja ammatit (esim. apumies ja terapeutti) sekä se, millainen apulainen robotti olisi. Toisaalta aiheissa nousee myös terminaattori-kuvasto, jossa robotti samaistetaan ”tappokoneeseen” ja ”henkivartijaan”. Kun roboteista keskustellaan muissa yhteyksissä, havaitaan aiheiden olevan vuorostaan hyvin teknologiakeskeisiä.

 

Lue blogi :

https://projects.tuni.fi/rose/blogitekstit/sanavektorianalyysi-robotti-apulainen/