Cometilta valmistelurahaa tutkimushankehakemuksen tekemiseen

Tutkimuskeskus Comet tukee kuluvana vuonna hankevalmistelua: hakemuksen hankejohtaja voi hakea Cometilta valmistelurahaa, jolla voidaan palkata hänelle kuukaudeksi avustaja hakemuksen tekoon.

Tuettavan tutkimushankkeen aiheen täytyy kiinnittyä Cometin tutkimusaloihin ja sen on oltava pitkähkö (mielellään esim. vähintään pari vuotta). Valmistelurahaa voi hakea ryhmähankkeisiin kuten Suomen Akatemian tai HS-säätiön hakemuksen valmisteluun. Sitä voivat hakea myös Cometin ulkopuoliset tutkijat. Tutkimushanke on affilioitava Cometiin.

Palkattavan henkilön työsopimus voi alkaa esimerkiksi elokuun 2021 alussa (mahdollisesti jo heinäkuussa). Valmisteluraha on käytettävä vuoden 2021 aikana.

Cometin johtoryhmälle osoitettuun lyhyeen hakemukseen tulee sisältyä (1) tutkimushankkeen työotsikko, (2) lyhyt kuvaus hankkeesta (abstrakti) ja (3) parin sanan kuvaus palkattavaksi ehdotettavasta henkilöstä, jos jo tiedossa. Hakemus on lähetettävä sähköpostilla viimeistään to 17.6.2021 tutkimuspäällikkö Mari Pienimäelle (mari.pienimaki [at] tuni.fi), jolta voi myös kysyä lisätietoja.