Haluaisitko suorittaa tiedeviestintäopintoja työn ohessa? Tervetuloa Tampereelle!

Kolmas ja nykymuodossaan viimeinen Tiedeviestinnän opintokokonaisuus käynnistyy Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa syyskuussa 2020. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Hakuaika avausjaksolle Johdatus tiedeviestintään (5 op) päättyy 31. toukokuuta.

Lukuvuoden mittaisessa opintokokonaisuudessa (5–20 op) tarkastelemme tiedeviestinnän kysymyksiä erityisesti ihmistieteiden ja teknologian tutkimuksen kautta, mutta näkökulmat soveltuvat hyvin myös muille tieteenaloille. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tieteen julkisuuden rakenteet, tieteidenvälisyyteen liittyvät pulmat sekä tiedeviestinnän merkitys yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä.

Opintojaksoja on kolme: Johdatus tiedeviestintään (5 op) syksyllä 2020 sekä Tiedeviestinnän käytänteet (5 op) ja Tiedeviestinnän projekti (5–10 op) keväällä 2021. Voit suorittaa opintojaksoja haluamasi määrän.

Lähiopetuspäivät (6 tuntia/päivä) pidetään Tampereen yliopiston keskustakampuksella noin kuukauden välein.

Opintokokonaisuus on yhteinen tutkinto-opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille ja työelämässä oleville eri alojen asiantuntijoille, joiden tehtäviin tiedeviestintä kuuluu nyt tai tulevaisuudessa.

Opintokokonaisuuden toteuttamista vuosina 2018–2021 tukee C.V. Åkerlundin mediasäätiö. Opintokokonaisuuden tuottaa Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: research.tuni.fi/comet/tivi/