MIPA 2.0 seminaari: Matala kynnys - kohtaamisia ja osallisuutta?

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0 järjestää Tampereella 9.12. klo 9-15 maksuttoman tutkimusseminaarin ja työpajan Matala kynnys – kohtaamisia ja osallisuutta?

MARGI-tutkijat ovat mukana seminaarissa seuraavin puheenvuoroin:

Johanna Ranta: Suhteellinen toimijuus matalan kynnyksen asiakas-työntekijäkohtaamisissa

Suvi Raitakari: Sitoutunutta työtä rajoitta? Kotikäyntityön toiminnot ja lähtökohdat

 

Seminaari järjestetään tarvittaessa webinaarina. Tilaisuuden kuvaus on alla – lisätietoa ohjelmasta löytyy täältä.

Asiakkaiden aseman ja toimijuuden vahvistaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen keskeinen teema. Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ovat myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan avainkysymyksiä.

Työpajassa tarkastellaan matalan kynnyksen toimintoja etnografisten tutkimusten kautta. Tutkimusten tavoitteena on ollut kuvata ja tuoda näkyväksi matalan kynnyksen toimintoja ja niiden merkityksiä osallistujien arkeen sekä tuottaa uutta tietoa toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota toimintaan osallistumisen mahdollisuuksiin ja yhteisöllisyyden kokemuksiin sekä työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tärkeitä näkökulmia ovat myös toimintojen suhde muihin päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä mahdollisiin toiminnasta poissulkeviin tekijöihin.

Työpajassa alustavat MIPA 2.0 -tutkimusohjelman ja Tampereen yliopiston sosiaalityön Margi -tutkimusryhmän tutkijat. Työpajassa on varattu aikaa myös pienryhmätyöskentelylle ja yhteiselle keskustelulle. Työpajan puheenjohtajana toimii dosentti, yliopistonlehtori Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto) ja pienryhmäkeskustelua ja -työskentelyä fasilitoi Tanja Hirschovitz-Gertz (THL).