Johannan Rannan kolumni monipaikkaisesta auttamistyöstä huumeita käyttävien ihmisten parissa

Johanna Ranta kirjoitti Sosiaalityön tutkimuksen seuralle kolumnin aiheesta Monipaikkainen auttamistyö luo mahdollisuuksia huumeita käyttävien ihmisten tavoittamiselle ja kohtaamiselle

Teksti kohdistuu erityisesti Rannan pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvaa huumetyötä koskevaan post doc -tutkimushankkeeseen, joka puolestaan nivoutuu osittain monien muiden MARGI-tutkimushankkeiden temaattisiin, käsitteellisiin ja metodologisiin lähtökohtiin.

Kolumni on luettavissa Sosiaalityön tutkimuksen seuran nettisivuilla.