MARGI-hankkeita esillä 'Haittojen vähentäminen ja toipumisorientaatio Asunto ensin -työssä' -koulutuksessa 16.3. Y-säätiössä

Asunto ensin -verkostokehittäjät järjestävät torstaina 16.3. klo 12-16 koulutuksen Haittojen vähentäminen ja toipumisorientaatio Asunto ensin –työssä. Koulutus järjestetään Y-säätiössä Helsingissä, mutta sitä on mahdollista seurata myös etänä. Lisätietoa ohjelmasta Y-säätiön sivuilta.

MARGI-tutkimushankkeista ohjelmassa näkyvillä ovat GEOKOTI– ja SEGRA-tutkimushankkeiden teemat ja keskeiset käsitteet, kun Johanna Ranta puhuu aiheesta Haittoja vähentävä lähestymistapa kokonaisvaltaisen huolenpidon turvaajana Asunto ensin -työssä. Puheenvuoro nivoutuu myös osaksi sekä Johanna Rannan post doc -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan toimistoista ulos jalkautuvaa haittoja vähentävää työtä huumeita käyttävien ihmisten parissa.

Esitys pohjautuu Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus -kokoomateoksessa julkaistuun Johanna Rannan ja SEGRAn tutkijatohtori Riikka Perälän yhteiseen tutkimukseen, jossa he ovat tarkastelleet huumeita käyttävien ihmisten koteihin vietävää, haittoja vähentävää lähestymistapaa soveltavaa asumisen tukea Asunto ensin -mallin kontekstissa. Tutkimus on luettavissa avoimesti verkossa.

Tutkimuksen pohjalta on kirjoitettu myös Asunto ensin Verkostokehittäjien vieraskynäteksti.