MARGI tutkii Korona yhteiskunnan marginaaleissa -hankkeessa asunnottomuutta

MARGI-tutkimusryhmä on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushankkeessa, jota johtaa sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha. MARGI toteuttaa Asunnottomuus-osahankkeen vuosina 2021-2023, jossa  tutkitaan pandemiaolosuhteiden (Covid-19) merkityksiä asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille tarkoitettujen palveluiden arjessa. 

Hankkeen tehtävä ja tavoitteet: 

  • Tutkia asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille suunnattujen palveluiden toimijuutta ja resilienssiä pandemiaolosuhteissa ja pandemian jälkeen 
  • Tutkia ja kehittää palveluiden mahdollisuuksia edistää asunnottomien ihmisten tai sen uhkaa kokevien ihmisten tasa-arvoisuutta, osallisuutta, ihmisarvoista elämää ja turvallisuutta pandemiaolosuhteissa ja sen jälkeen 
  • Tuottaa tietoa palveluiden, politiikkatoimien, lainsäädännön ja valmiussuunnitelmien tueksi 

Lisätietoa asunnottomuus-osahankkeesta hankesivulla.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Suvi Raitakari, dosentti, yliopistonlehtori, suvi.raitakari@tuni.fi

Marja Hekkala, tutkija, marja.hekkala@tuni.fi

Henna Takala, tutkija, henna.takala@tuni.fi