Uusi julkaisu liikkuvan etnografian soveltamisesta kodeissa

GEOKOTI-hankkeessa on ilmestynyt uusi julkaisu liikkuvan etnografian menetelmän soveltamisesta päihde- ja mielenterveystyön kotikäyntien tutkimuksessa:

Lydahl Doris & Holmberg Suvi & Günther Kirsi & Ranta Johanna (2020) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative Research. First Published May 19. DOI: 10.1177/1468794120917913