Veera Niemen laatima kirja-arvio asunnottomuuden ja pandemian suhteesta YP:ssä

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 1/22 julkaistiin Veera Niemen kirja-arvio asunnottomuuden ja pandemian suhdetta eri Euroopan maissa vertailevasta tuoreesta julkaisusta (Pleace ym. 2021, European Homelessness and COVID 19). Kirjoitus on laadittu osana Segra-hanketta.
 
Kirja-arvio Missä pysyä, kun kotia ei ole? on avoimesti luettavissa Julkari-sivustolla.