YTT Suvi Holmbergin kroonisesti rintasyöpää sairastavien arkea käsittelevälle post doc -hankkeelle rahoitus Satakunnan rahastolta

Satakunnan rahasto on myöntänyt MARGI-tutkimusryhmän yliopistonlehtori Suvi Holmbergin post doc -tutkimushankkeelle Kun syöpä ei häviä: Etnografinen tutkimus kroonisesti rintasyöpää sairastavien arjesta elettynä ja institutionaalisena 30 000e rahoituksen.

Tutkimuksen tehtävänä on lisätä ymmärrystä kroonista rintasyöpää sairastavien jokapäiväisestä elämästä ja selvittää terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä sairaalan ulkopuolella elettävän arjen merkityksestä osana kroonisen rintasyövän hoitoa. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on ylittää arjen ja terveydenhuollon instituution välistä rajaa paikantamalla hoitopolusta kohtia, joissa usein toisistaan erillisiksi jäävät maailmat kohtaavat tai voivat kohdata.

Lisätietoa myönnetyistä rahoituksista Suomen Kulttuurirahaston nettisivuilta.