Esittely

Liikenteen tutkimuskeskus Verne edistää tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta kestävän liikennejärjestelmän ja logistiikan kehittämistä.

Vernen vahvuutena on liikennejärjestelmän tarkastelu laajasti ja kokonaisuutena. Liikennejärjestelmä kattaa sekä henkilö- että tavaraliikenteen, näiden kysynnän (matkustus- ja kuljetustarpeet) ja tarjonnan (eri liikennemuodot ja näiden infrastruktuuri, kulkuvälineet ja palvelut, eri kulkutavat ja kuljetusmuodot sekä matka- ja kuljetusketjut). Liikennejärjestelmä palvelee ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeita ja liittyy myös yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä logistisiin prosesseihin ja toimitusverkostoihin ja arvoketjuihin.

Verne osallistuu liikennejärjestelmän ja logistiikan kehittämiseen tieteen keinoin ja pyrkii toimimaan sillanrakentajana tiedemaailman ja muun yhteiskunnan välillä. Verne verkostoituu suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa nostaen esille yhteiskunnan kannalta tärkeitä tutkimusalueita. Verne tähtää toiminnallaan siihen, että Suomella on edellytykset olla liikenteen ja logistiikan eturintamassa. Haluamme olla aktiivisesti alan muiden toimijoiden kanssa kehittämässä liikennejärjestelmää ja luomassa edellytyksiä kestävämmälle tulevaisuudelle. Vernen asiantuntimukseen ja laajaan sidosryhmäyhteistyöhön perustuvan koulutuksen avulla valmistuu arvostettuja liikenne- ja logistiikka-alan osaajia.

Verne on noin 10 hengen tutkimusyksikkö Tampereen yliopistossa. Verne toimii osana Rakennetun ympäristön tiedekuntaa. Liikennejärjestelmään liittyvä diplomi-insinöörien koulutus sekä alan tutkimustoiminta käynnistyi 1960-luvun lopussa silloisessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) ja jatkui sittemmin Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY). Nimi Liikenteen tutkimuskeskus Verne on ollut käytössä vuodesta 2011. Vernen johtajana toimii professori Heikki Liimatainen.