Tutkimusmenetelmät

Liikenteen ja logistiikan tutkimuksessa hyödynnetään monia erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusmenetelmät valitaan siten, että niiden avulla voidaan vastata tutkimuksen tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin. Tarkoituksenmukaisesti valitut tutkimusmenetelmät tuottavat tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa tietoa.

Tutkimuksen lähtökohtana on tyypillisesti esimerkiksi tutkimuksen rahoittajan, tilaajan tai tutkimusryhmän tunnistama tutkimusongelma. Vernessä tarkasteltavat tutkimusongelmat kytkeytyvät yleensä liikenteen ja logistiikan kehittämistarpeisiin ja käytännössä havaittaviin ongelmiin, kuten ympäristöhaittoihin, turvallisuusriskeihin tai toiminnan pullonkauloihin. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa liikenteen ja logistiikan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tutkimuksen alussa selvitetään tutkimusongelmaan liittyvä tausta ja muodostetaan ymmärrys kirjallisuuden avulla. Kirjallisuustutkimus on tärkeä osa tutkimusprosessia ja osa tutkimuksista voi olla kokonaisuudessaan kirjallisuuteen, aiempaan tutkimukseen ja sen pohjalta tehtäviin havaintoihin, perustuvaa. Liikenteen ja logistiikan tutkimuksessa on hyödynnettävissä paljon erilaisia tilastoaineistoja, joiden analyysi voi myös olla merkittävä osa tutkimuksen suorittamista.

Vernen tutkimusten tulokset pyritään esittämään mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla ja havainnollisesti. Tulokset raportoidaan yleensä suomeksi ja usein myös englanniksi tieteellisinä julkaisuina.

Tietoa eräistä käyttämistämme tutkimusmenetelmistä on koottu seuraaviin kokonaisuuksiin:
Kyselytutkimukset
Haastattelututkimukset
Tulevaisuudentutkimus
Tiedon analysointi
Liikenteen kenttätutkimukset

Tutkimusmenetelmien valintaa on käsitelty Kalle Vaismaan (2009) julkaisussa Aiheesta analyysiin – Tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutkimusprosessiin.