CANEMURE

'Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia' (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia sekä edistetään alueellista ilmastotyötä. Liikenteen tutkimuskeskus Verne toimii hankkeessa älykkään ja vähähiilisen liikenteen asiantuntijana.

Lisätietoa CANEMURE-hankkeesta

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.