Opiskelu

Tampereen yliopistosta liikenne- ja logistiikka-alalle valmistuvat diplomi-insinöörit hallitsevat laajasti alan perusasiat ja hahmottavat kokonaisuudet. He ovat yhteiskunnassa ja ajassa kiinni sekä substanssiosaamiseltaan että valmiuksiltaan ja kykenevät itsenäiseen strategiseen ajatteluun. Useimmat alalle valmistuvat työllistyvät monipuolisiin ja vaativiin suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tavoitteena on Suomen monipuolisin ja korkeatasoisin liikenne- ja kuljetusjärjestelmien koulutus. Logistiikan koulutuksessa näkökulmamme on muista logistiikan kouluttajista erottuen erityisesti kuljetuksissa, kestävässä logistiikassa ja kaupan ja teollisuuden yritysten logistiikan kehittämisessä. Opetuksen lähtökohtia ovat mm. reaalimaailman ongelmien ja tutkimuksen yhdistäminen opetukseen, yhdessä tekeminen ja oppiminen, innostuksen herättäminen ja oman ajattelun kehittäminen. Lue opintojensa kautta liikennealalle suuntautuneiden Riikan ja Jannen lyhyt kuvaus opiskeluvalinnoistaan ja uristaan liikennealalla.

Liikenteeseen liittyvillä opintojaksoilla analysoidaan liikennejärjestelmää eri tasoilla, tunnistetaan niihin liittyviä erilaisia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia sekä kehitetään ratkaisumalleja. Opintojaksoilla syvennytään muun muassa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin, eri kulkutapojen ja kuljetusmuotojen erityispiirteisiin, kestävään ja turvalliseen liikenteeseen sekä kaupunkiliikenteen, joukkoliikenteen ja liikenteen palveluiden kehittämiseen. Logistiikan opintojaksoilla näkökulmina ovat mm. kestävä logistiikka sekä kaupan ja teollisuuden yritysten logistiikan toimintamallit ja kehittämismahdollisuudet. Katso tästä listaus liikenteen ja logistiikan opintojaksoista Tampereen yliopistossa.

Näiden opintojaksojen lisäksi ENACT-verkoston (Education Network on Automated and Connected Transport for Sustainable Cities, kestävien kaupunkien automatisoidun ja verkottuneen liikenteen koulutusverkosto) kautta voi opiskelella automatisoituviin liikennejärjestelmiin liittyviä opintojaksoja. Lisätietoja: https://sites.tuni.fi/enact/.

Tärkeä osa opintoja ovat myös opinnäytteet, kandidaatintyö ja diplomityö. Näiden tueksi Kalle Vaismaa (2009) on tehnyt  julkaisun Aiheesta analyysiin – Tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutkimusprosessiin.

Tampereen yliopistossa voi opiskella liikenteen ja logistiikan osaajaksi

Lisäksi liikenne- ja logistiikkaopintoja voidaan tarjota esimerkiksi jatkuvan oppimisen (täydennyskoulutus) erilaisina koulutuksina ja kokonaisuuksina. Esimerkiksi syksyllä 2023 käynnistyy kestävän ja uudistuvan logistiikan koulutus.

Kandidaatintyöt

Kandidaatintyö tehdään tyypillisesti muun opiskelun rinnalla kirjallisuustutkimuksena tai pienimuotoisena selvityksenä, jonka laajuus on tyypillisesti noin 20-25 sivua. Katso lista liikenne- ja kuljetusjärjestelmien kandidaatintöistä.

Diplomityöt

Diplomityöt tehdään yleensä työsuhteessa opintojen loppuvaiheessa. Liikenne- ja logistiikka-alan diplomityöt tehdään tyypillisesti liikenne- ja kuljetusalan, rakennusalan, kaupan ja teollisuuden yrityksissä, liikenteen hallinnonalan virastoissa, kaupunkien suunnitteluyksiköissä, suunnittelu- ja konsulttiyrityksissä tai alan tutkimusyksiköissä. Vernen tutkimushankkeiden yhteydessä diplomitöitä tehdään myös työsuhteessa yliopistoon, ks. listaus näistä töistä.

Laajemmin opinnäytetöitä voi etsiä ja lukea Trepo-palvelun kautta. Treposta on saatavilla myös lisensiaatintyöt. Hanne Tiikkajan lisensiaatintyö Liikenneköyhyys ja tyytyväisyys liikkumiseen Suomessa hyväksyttiin keväällä 2021.

Väitöskirjat

Vernessä tehdään myös tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja, joissa liikennealan tutkijakoulutus ja väitöskirjatyö pyritään yhdistämään siten, että tuotetaan tutkimusten tilaajia palvelevia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tiedeyhteisöä kiinnostavia tuloksia. Vernessä ja sen edeltäjäyksiköissä tehtyjä liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin liittyviä väitöskirjoja ovat: