Kandidaatintyöt

Tällä sivulla on listattu liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin liittyviä rakennustekniikan kandidaatintöitä. Liikenne- ja logistiikka-aiheisia kandidaatintöitä tehdään myös mm. tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelualoilla. Lista on päivitetty 1.4.2020.

2019

 • Kaupunkipyöräjärjestelmän datan hyödyntäminen
  Pauli Qvintus, 2019
 • Häiriönhallinta ja häiriöviestintä paikallisjoukkoliikenteessä Tampereella
  Lauri Sahramaa, 2019
 • Lentorahdin turvallisuus
  Iivo Rintamäki, 2019
 • Konttijunaliikenteen tuomat mahdollisuudet Raahen terästehtaan Kiinan vientiin
  Konsta Salo, 2019
 • Vaihtuvat nopeusrajoitusjärjestelmät ja niiden tekniikat Suomessa
  Riku Auerma, 2019

2018

 • Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen Suomessa
  Joonas Hurskainen, 2018
 • Pyöräilyn edistämisohjelmat suomalaisissa kaupungeissa
  Juhana Polojärvi, 2018
 • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella
  Aapo Halminen, 2018

2017

 • Pyöräilyväylien talvikunnossapito
  Jyri Lehtinen, 2017
 • Uuden raitiotien vaikutus kulkumuoto-osuuksiin Bergenissä, Angersissa ja Nottinghamissa ja vertailu Tampereen ennusteisiin
  Teemu Sillanpää, 2017
 • Seinäjoen itäisen ohikulkutien vaikutukset alueen liikennemääriin
  Venla Määttä, 2017
 • Laki liikenteen palveluista – Arvioidut vaikutukset taksiliikenteeseen maaseudulla
  Jarkko Rissanen, 2017
 • Matkaketjujen palvelumuotoilu Lapissa
  Annukka Säätelä, 2017
 • Projektiallianssit, projektikumppanuudet ja integroidut projektitoimitukset rakennusalalla
  Maija Kruus, 2017

2016

 • Sähköavusteisen pyöräilyn potentiaali
  Teemu Kuittinen, 2016
 • Henkilöautojen automatisaation lähitulevaisuuden vaikutukset tieliikenneturvallisuuteen Suomessa
  Jukka Uusitalo, 2016
 • Miehittämättömät ilma-alukset tavarakuljetuksissa
  Tomi Keisala, 2016
 • Pyöräilyn laatuväylän kehittäminen Tampereelle välillä Rongankatu – Kissanmaa
  Paavo Tawast, 2016
 • Logistiikkakeskukset Suomen kuljetuskäytävissä
  Henri Hunnakko, 2016
 • Liikkuminen palveluna – käyttäjän näkökulma kaupunkiliikenteessä
  Emeliina Kortesniemi, 2016
 • Moottoripyöräilyn turvallisuuden parantaminen älyliikenteen keinoin
  Lauri Aarnio, 2016
 • Joukkoliikenteen hintakehityksen vaikutus matkustajamääriin
  Anni Karelehto, 2016

2015

 • Suomalaisten sotilaallisten kriisinhallintajoukkojen materiaalin tilaus-toimitusketju
  Timo Liljamo, 2015
 • Logistiikkastrategian suunnittelu, case lääkeyritys
  Niko Korhonen, 2015
 • Älylaitteiden vaikutus henkilöautoilun turvallisuuteen
  Anette Korkiakangas, 2015
 • Henkilöautoilun automatisoitumiskehityksen mahdollisuudet ja haasteet kaupunkiliikenteessä
  Riku Huhta, 2015
 • Metsäteollisuuden raakapuukuljetukset Suomessa
  Mika Lammi, 2015
 • Kangasalan liikennemääräselvitys
  Eero Kauppinen, 2015
 • Maanteiden talvihoidon laadun seuranta
  Joonas Aaltonen, 2015

2014

 • Täristävien tiemerkintöjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tapaustutkimus neljällä Pirkanmaan maantiellä
  Marika Leppäniemi, 2014
 • Tieliikenteen turvallisuuden kehittäminen Ruotsissa
  Tiina Sainio, 2014
 • Suomen ja Ruotsin tieliikenteen turvallisuustilanteen vertailu
  Eino Kattilakoski, 2014
 • Älyliikenteen hyödyt pyöräilyn liittymäjärjestelyissä
  Antti Ollila, 2014
 • Esteettömän jalankulun kehittäminen Insinöörinkadulle Hervantaan
  Katja Leppäranta, 2014
 • Sujuvat joukkoliikenteen matkaketjut kaupunkiliikenteessä
  Ruut Haapamäki, 2014
 • Kaupunkilogistiikan toimintaympäristön muutostekijät
  Rami Mustonen, 2014
 • Ajoneuvovalmistajien turvallisuusratkaisut ja -tavoitteet
  Suvi Hoivanen, 2014
 • Nuorten mopoautoilun turvallisuus Suomessa
  Roni Utriainen, 2014

2013

 • Tampereen teknillisen yliopiston pysäköintitutkimus
  Tuomas Palonen, 2013
 • Henkilöliikenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen liikennejärjestelmän suunnittelun keinoin
  Annakaisa Lehtinen, 2013
 • Sopeutumisvaihtoehdot meriliikenteen rikkirajoituksiin
  Eveliina Korhonen, 2013
 • Hämeenlinnan katupoikkileikkausten suunnitteluohjeet
  Jussi Yli-Seppälä, 2013
 • Infrahankkeen tuottavuuden parantamismahdollisuudet allianssimenettelyllä
  Jussi Takamaa, 2013
 • Tampereen pyöräily- ja kävelyolosuhteet ja niiden kehittyminen vuosina 2011-2012
  Juha Ruonala, 2013
 • Nuorten henkilöauton ajokortillisuuden kehitys Suomessa
  Anne Pesonen, 2013
 • Henkilöautojen aerodynamiikan parantamisen vaikutus energiatehokkuuteen
  Ville Vaarala, 2013
 • Älyliikenteen sovellusten vaikutus ympäristöön
  Joonas Stenroth, 2013
 • Märkärehukuljetusten nykytilaselvitys
  Ville Kuoppala, 2013

2012

 • Henkilöautojen pyöräilijä- ja jalankulkijaturvallisuus
  Petri Hakala, 2012
 • Eri kulkutapojen onnettomuusasteet Helsingissä vuonna 2008
  Anna Korpinen, 2012
 • Valtakunnallisen tyytyväisyystutkimuksen hyödyntämismahdollisuudet kaukoliikenteen palvelutason määrittämisessä
  Janne Vartiainen, 2012
 • Pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantaminen Helsingin kiertoliittymissä
  Antti Räikkönen, 2012
 • Tekniset ratkaisut muun liikenteen rajaamiseksi joukkoliikennekadun ulkopuolelle Tampereella
  Suvi-Tuuli Mansikkamäki, 2012
 • Välttämättömyyksistä vaivattomuuteen – Tampereen teknillisen yliopiston pyöräilyolosuhteet
  Wille Tuomola, 2012
 • Muuttuvien liikennejärjestelyiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen Kuopion keskustassa – tarkastelu vuosilta 2009-2010
  Simo Kesti, 2012
 • Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa
  Saara Aavajoki, 2012

2011

 • Pyöräilyhankkeiden taloudellinen arviointi Suomessa ja Tanskassa
  Jesse Muraja, 2011
 • Koetun liikenneturvallisuuden parantaminen pyöräväylillä
  Krista Kumanto, 2011
 • Jyväskylän kävelykadun toimivuus turvallisuuden kokemisen näkökulmasta
  Laura Huikko, 2011
 • Tiekuljetusalan energiatehokkuustoimet EU-maissa
  Lasse Nykänen, 2011
 • Asukasvuorovaikutus osana joukkoliikenteen suunnitteluprosessia
  Janne Tuominen, 2011
 • Seinäjoen itäisen ohikulkutien tarpeellisuus
  Tapio Rintala, 2011
 • Liityntäpysäköinnin järjestämisen nykytila Tampere-Helsinki-joukkoliikennekäytävässä
  Antti Haukka, 2011
 • Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet Suomessa vuosina 2008-2010
  Salla Karvinen, 2011
 • Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja logistiikka) turvallisuusvaikutusten arviointi
  Ossi Lindfors, 2011
 • Islannin tulivuorenpurkauksesta aiheutuneen tuhkapilven vaikutus Euroopan lentoliikenteeseen
  Sami Ruotsalainen, 2011

2010

 • Suomen erikoiskuljetuslupamaksujärjestelmän analysointi
  Jaakko Mattila, 2010
 • Pyynikintorin joukkoliikenneterminaalin kehittämissuunnitelma
  Jenni Ahlroth, 2010
 • Shokkimainonnan mahdollisuudet nuorten tieliikenneturvallisuuden parantamisessa Suomessa
  Ilkka Nummelin, 2010
 • Yksikköhintojen vaihtelu tiehankkeissa 2005−2009
  Outi Harju, 2010
 • Tampereen joukkoliikenteen vuoden 2009 tariffimuutosten vaikutukset
  Elina Tervahauta, 2010
 • Joukkoliikenteen esteettömyysohjelman muodostaminen
  Harri Jokinen, 2010
 • Uusien joukkoliikennelinjojen tarve Hervannan työmatkaliikenteessä
  Piritta Laitakari, 2010
 • Iäkkäiden liikenneturvallisuus Suomessa
  Marja Isohaka, 2010

2009

 • Yritysalueen työliikenteen turvallisuus – suunnitteluohje Destian sisäiseen käyttöön
  Riku Jalkanen, 2009
 • Liikenneonnettomuuksien raportointimallin kehittäminen Hämeen tiepiiriin
  Kaisa Karhula, 2009
 • Shared space – katsaus katutilan tulevaisuuteen
  Ruut Mattsson, 2009
 • Henkilöautojen aktiivinen ja passiivinen liikenneturvallisuus
  Terhi Luukkonen, 2009
 • Henkilö- ja pakettiautokannan muutokset 2000-luvulla
  Jenni Järvinen, 2009
 • Joukkoliikenteen markkinointisuunnitelma linjalle 24
  Tiina Sirniö, 2009