Kestävä ja tehokas logistiikka

Tämä sivu listaa nykyisiä ja menneitä hankkeita, joiden teema linkittyy vahvasti kestävään ja tehokkaaseen logistiikkaan.

Vernen logistiikan tutkimus liittyy vahvasti kuljetuksiin ja kuljetusjärjestelmään. Korostuvina näkökulmina ovat kestävyys, citylogistiikka, tehokkuus ja toiminnan jatkuvuus (resilienssi). Ajankohtainen tutkimushanke on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa toteutettava älykkään sähköisen kaupunkilogistiikan SeCLog-hanke.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä on lisäksi tehty useita eri selvityksiä Huoltovarmuuskeskukselle, etenkin ilmakuljetusten huoltovarmuuteen liittyen: