Kestävä liikkuminen

Tämä sivu listaa nykyisiä ja menneitä hankkeita, joiden teema linkittyy vahvasti kestävään liikkumiseen.

Kestävä liikenne ja liikkuminen -teema-alue sisältää tutkimushankkeita liittyen kestävään liikkumiseen, kuten kestävien kulkutapojen käyttöön (esimerkiksi jalankulku ja pyöräily, ks. Pykälä-hanke), liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen (ks. CANEMURE) ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyen.

Lisätiedot

Heikki Liimatainen

  • professori
  • liikenne- ja kuljetusjärjestelmät
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358408490320
  • heikki.liimatainen@tuni.fi